ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Στον τομέα της Ανάπτυξης Νέων Δραστηριοτήτων, εγκρίθηκε με απόφαση του Δ.Σ. νέο σχέδιο σύμβασης ανάληψης από την ΕΥΔΑΠ της μακροχρόνιας διαχείρισης Δημοτικών δικτύων ύδρευσης.

Έχει ήδη υπογραφεί η σύμβαση με το Δήμο Ελευσίνας και αναμένεται η έκδοση της απαιτούμενης Κ.Υ.Α. για την υλοποίησή της.

Αναμένεται η υπογραφή του ως άνω σχεδίου σύμβασης από τους Δήμους Σαλαμίνας, Μαραθώνα και Μεγαρέων και πραγματοποιούνται συνεχείς διαπραγματεύσεις με Δήμους της Αττικής.

Η ΕΥΔΑΠ διαπραγματεύεται την παραλαβή κατά κυριότητα αδαπάνως τμημάτων του δικτύου ύδρευσης του Δήμου Βάρης- Βούλας -Βουλιαγμένης, περιοχών του δικτύου ύδρευσης του Δήμου Αμαρουσίου και της περιοχής Αγ. Γεώργιος του Δήμου Ασπροπύργου.

Ολοκληρώνεται η σταδιακή ενσωμάτωση στην κυριότητα της ΕΥΔΑΠ μικρών ιδιωτικών δικτύων ύδρευσης σε όλη την Αττική.

Με ευθύνη της Περιφέρειας Αττικής και των οικείων Δήμων, εξελίσσεται η υλοποίηση των έργων αποχέτευσης ακαθάρτων, σύμφωνα με τον σχεδιασμό της Ε.ΥΔ.Α.Π, σε περιοχές της Βόρειας και Ανατολικής Αττικής, όπως Διονύσου Κορωπίου και Παιανίας και προωθείται η αδειοδότηση και υλοποίηση των έργων της Παλλήνης και του Σαρωνικού. Στο στάδιο υλοποίησης είναι και τα έργα των δικτύων αποχέτευσης στις περιοχές Αμπελάκια, Σελήνια και Αιαντείου Σαλαμίνας.

Τα παραπάνω έργα είναι συνολικού προϋπολογισμού περί τα 350 εκ. ευρώ και καλύπτονται εξολοκλήρου από κονδύλια της ΕΕ και κρατική χρηματοδότηση. Η ΕΥΔΑΠ θα είναι ο μελλοντικός φορέας διαχείρισης των έργων αυτών, έπειτα από συμφωνίες που συνάπτει με την Περιφέρεια Αττικής και τους οικείους δήμους.

Η ΕΥΔΑΠ έχει καταθέσει πρόταση για χρηματοδότηση από το ΕΠΠΕΡΑΑ του έργου επαναχρησιμοποίησης των επεξεργασμένων λυμάτων της Ψυττάλειας και του Κ.Ε.Λ. ΘΡΙΑΣΙΟΥ για βιομηχανικές και γεωργικές χρήσεις, αναδάσωση, άρδευση αστικού πρασίνου και εμπλουτισμό του υδροφόρου ορίζοντα.