ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

7/7/2017
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΕ ΣΩΜΑ

 

Η ΕΥΔΑΠ  ενημερώνει το επενδυτικό κοινό,  ότι με βάση τις πρόσφατες εκλογές των εργαζομένων, τον Ιούνιο του 2017, για την ανάδειξη δύο εκπροσώπων τους στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας,  εκλέχτηκαν οι κ.κ. Εμμανουήλ Αγγελάκης και Γεώργιος Αλεξανδράκης. Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη τα αποτελέσματα των εκλογών, κατά την  συνεδρίαση του την 6η  Ιουλίου 2017, συγκροτήθηκε σε σώμα, ως εξής: 
Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος, Πρόεδρος Δ.Σ. – Μη Εκτελεστικό Μέλος
Ιωάννης Μπενίσης, Διευθύνων Σύμβουλος – Εκτελεστικό Μέλος
Κωνσταντίνος Βαφειάδης - Εκτελεστικό Μέλος
Ιωάννης Καρδαράς - Μη Εκτελεστικό Μέλος
Γεώργιος Μακρυνός - Μη Εκτελεστικό Μέλος
Αλέξανδρος Πουλιάσης – Ανεξάρτητο, Μη Εκτελεστικό Μέλος
Νικόλαος Σαράντης - Μη Εκτελεστικό Μέλος
Μιχαήλ Σταυρουλάκης – Ανεξάρτητο, Μη Εκτελεστικό Μέλος
Γεώργιος Χαλαμπαλάκης - Μη Εκτελεστικό Μέλος
Χρήστος Μηστριώτης - Μη Εκτελεστικό Μέλος
Παναγιώτης Σκουλαρίκης - Μη Εκτελεστικό Μέλος
Εμμανουήλ Αγγελάκης - Μη Εκτελεστικό Μέλος
Γεώργιος Αλεξανδράκης - Μη Εκτελεστικό Μέλος                                                                                                                                                                                                                                       

 

Παρακάτω εμφανίζονται τα links για τα σχετικά με την ανακοίνωση αρχεία
Σχετικό αρχείο