ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

9/2/2017
ΑΛΛΑΓΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

Η ΕΥΔΑΠ Α.Ε. ανακοινώνει ότι μετά από την υπ’ αριθμό 19124/8-2-17 απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου, το Μέλος του Δ.Σ. κ. Αλέξανδρος Πουλιάσης τοποθετείται  στην Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας στη θέση του παραιτηθέντος από αυτή, Μέλους του Δ.Σ. κ. Νικολάου Σαράντη. Το Διοικητικό Συμβούλιο  ενέκρινε την συγκρότηση της Επιτροπής Ελέγχου της ΕΥΔΑΠ Α.Ε. από τους κ.κ. Μιχαήλ Σταυρουλάκη ως Πρόεδρο, Αλέξανδρο Πουλιάση ως Μέλος και Ιωάννη Καρδάρα ως Μέλος και εκτελών χρέη Γραμματέα της ως άνω Επιτροπής.
Η νέα σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου θα επικυρωθεί στην προσεχή Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας.


 

Παρακάτω εμφανίζονται τα links για τα σχετικά με την ανακοίνωση αρχεία
Σχετικό αρχείο