ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

23/6/2017
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΕ ΣΩΜΑ

Η ΕΥΔΑΠ  ενημερώνει το επενδυτικό κοινό,  ότι  μετά την επικύρωση από την Τακτική Γενική Συνέλευση της 16ης Ιουνίου 2017 του ορισμού του κ. Αλέξανδρου Πουλιάση ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό Μέλος, το  Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας συνεδρίασε και συγκροτήθηκε σε σώμα ως ακολούθως:
Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος, Πρόεδρος Δ.Σ. – Μη Εκτελεστικό Μέλος
Ιωάννης Μπενίσης, Διευθύνων Σύμβουλος – Εκτελεστικό Μέλος
Κωνσταντίνος Βαφειάδης - Εκτελεστικό Μέλος
Ιωάννης Καρδαράς - Μη Εκτελεστικό Μέλος
Γεώργιος Μακρυνός - Μη Εκτελεστικό Μέλος
Αλέξανδρος Πουλιάσης – Ανεξάρτητο, Μη Εκτελεστικό Μέλος
Νικόλαος Σαράντης - Μη Εκτελεστικό Μέλος
Μιχαήλ Σταυρουλάκης – Ανεξάρτητο, Μη Εκτελεστικό Μέλος
Γεώργιος Χαλαμπαλάκης - Μη Εκτελεστικό Μέλος
Χρήστος Μηστριώτης - Μη Εκτελεστικό Μέλος
Παναγιώτης Σκουλαρίκης - Μη Εκτελεστικό Μέλος
Εμμανουήλ Αγγελάκης - Μη Εκτελεστικό Μέλος
Ευάγγελος Μουτάφης - Μη Εκτελεστικό Μέλος   

Παρακάτω εμφανίζονται τα links για τα σχετικά με την ανακοίνωση αρχεία
Σχετικό αρχείο