ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Σελ. 1 από 4
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΙ (6) ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΣΜΗΣΗΣ ΞΗΡΑΣ ΦΙΛΤΡΑΝΣΗΣ ΣΕ ΥΠΑΡΧΟΝΤΑ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ (CPV : 42900000-5)
Κωδικός: Π5740
Ημερομηνία Ανακοίνωσης: 18/5/2018
Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών: 12/6/2018
Προϋπολογισμός: € 15000
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΨΥΤΤΑΛΕΙΑΣ (CPV: 09123000-7)
Κωδικός: Δ5999 (Α/Α ΕΣΗΔΗΣ : 57961)
Ημερομηνία Ανακοίνωσης: 17/5/2018
Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών: 22/6/2018
Προϋπολογισμός: € 750000