ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Σελ. 1 από 9
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. (CPV : 71730000-4)
Κωδικός: Δ6299 (Α/Α ΕΣΗΔΗΣ : 66768)
Ημερομηνία Ανακοίνωσης: 8/11/2018
Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών: 3/12/2018
Προϋπολογισμός: € 160000
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 5.000 ΚΙΛΩΝ ΥΠΕΡΜΑΓΓΑΝΙΚΟΥ ΚΑΛΙΟΥ - CPV : 24314100-9
Κωδικός: Π6032
Ημερομηνία Ανακοίνωσης: 8/11/2018
Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών: 28/11/2018
Προϋπολογισμός: € 20000