ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Σελ. 1 από 8
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (CPV : 90911300-9)
Κωδικός: Π5708
Ημερομηνία Ανακοίνωσης: 13/7/2018
Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών: 31/7/2018
Προϋπολογισμός: € 13200
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΗΘΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΕΝΤΡΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΕΡΓΩΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛIΣΜΟΥ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΗΣ Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. (CPV : 79415200-8)
Κωδικός: Π5876
Ημερομηνία Ανακοίνωσης: 10/7/2018
Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών: 30/7/2018
Προϋπολογισμός: € 53000