ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Σελ. 1 από 8
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ UPS ΙΣΧΥΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΤΗΣ Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. (CPV : 31431000-6)
Κωδικός: Δ6040 (Α/Α ΕΣΗΔΗΣ : 64381)
Ημερομηνία Ανακοίνωσης: 21/9/2018
Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών: 18/10/2018
Προϋπολογισμός: € 23460
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (CPV : 71300000-1, 71330000-0, 71630000-3, 71520000-9, 45310000-3, 71000000-8, 71334000-8, 72312000-5, 79500000-9, 71350000-6)
Κωδικός: ΣΠ4/2018 (Α/Α ΕΣΗΔΗΣ : 64200)
Ημερομηνία Ανακοίνωσης: 20/9/2018
Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών: 26/10/2018
Προϋπολογισμός: € 3177448,88