ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΕΡΓΩΝ

Σελ. 1 από 1
ΚΑΤΑΣΚΕΥΉ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΓΛΥΚΩΝ ΝΕΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΙΑΝΙΑΣ.
Κωδικός: Α-454
Ημερομηνία Ανακοίνωσης: 8/10/2018
Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών: 12/11/2018
Προϋπολογισμός: € 22200000
ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΙΝΕΤΤΑΣ ΜΕΓΑΡΩΝ – Α' ΦΑΣΗ: 1) ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, 2) ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ
Κωδικός: Ε-870
Ημερομηνία Ανακοίνωσης: 1/8/2018
Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών: 10/9/2018
Προϋπολογισμός: € 7016129,03