ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΕΡΓΩΝ

Σελ. 1 από 4
ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΙΝΕΤΤΑΣ ΜΕΓΑΡΩΝ – Α' ΦΑΣΗ: 1) ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, 2) ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ
Κωδικός: Ε-870
Ημερομηνία Ανακοίνωσης: 1/8/2018
Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών: 10/9/2018
Προϋπολογισμός: € 7016129,03
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΡΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΥΔΡΟΔΟΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΕΥΣ)
Κωδικός: Ε-874.1
Ημερομηνία Ανακοίνωσης: 13/7/2018
Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών: 29/8/2018
Προϋπολογισμός: € 4100000