ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΕΡΓΩΝ

Σελ. 1 από 3
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΑΣ ΤΗΣ Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.
Κωδικός: Ε-878
Ημερομηνία Ανακοίνωσης: 22/6/2018
Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών: 27/7/2018
Προϋπολογισμός: € 5000000
«ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΜΕΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΤΗΣ Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε»
Κωδικός: Ε-876
Ημερομηνία Ανακοίνωσης: 22/6/2018
Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών: 27/7/2018
Προϋπολογισμός: € 5000000