Αποδέχομαι τη χρήση cookiesΠληροφορίες για την Πολιτική Cookies
Gr
En

ΠΟΛΙΤΙΚΗ COOKIES

Η Πολιτική αυτή συνοδεύει την ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΡΘΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ της ιστοθέσης της ΕΥΔΑΠ Α.Ε. Ειδικότερα, με την παρούσα Πολιτική, η εταιρεία ΕΥΔΑΠ Α.Ε. πληροφορεί τους χρήστες της ιστοθέσης της για την έννοια των Cookies, για τον σκοπό που χρησιμοποιεί συγκεκριμένα Cookies καθώς και το είδος αυτών, τους παρόχους υλοποίησης, τη διάρκεια διατήρησης, τα δεδομένα που αυτά συλλέγουν και για τις δυνατότητες που παρέχονται στον χρήστη  για την ρύθμιση τους.

Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στον υπολογιστή, στο κινητό ή σε άλλη ηλεκτρονική συσκευή του χρήστη και δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από την ηλεκτρονική συσκευή του, ούτε οδηγούν στην ταυτοποίηση αυτής με οποιοδήποτε πρόσωπο.

Στην ιστοθέση της ΕΥΔΑΠ Α.Ε. γίνεται χρήση cookies, με σκοπό την χρησιμοποίηση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της, καθώς και για στατιστικούς λόγους προκειμένου να αναδεικνύονται οι περιοχές οι οποίες είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς. Ενίοτε ενδέχεται σε περίπτωση ενεργής διαφημιστικής καμπάνιας να χρησιμοποιούνται cookies για την προβολή εξατομικευμένων διαφημίσεων.

Κατά την είσοδό του, ο χρήστης δηλώνει την αποδοχή ή μη της χρήσης cookies κατά την χρήση της ιστοθέσης της ΕΥΔΑΠ Α.Ε., μέσω του αντίστοιχου παραθύρου στο άνω μέρος της σελίδας. Στο παράθυρο αυτό, παρέχονται στον χρήστη οι εξής εναλλακτικές επιλογές:

  • Η επιλογή «Αποδέχομαι»: ο χρήστης παρέχει την συγκατάθεσή του για όλες τις κατηγορίες cookies
  • Η επιλογή «Δεν αποδέχομαι»: ο χρήστης έχει την δυνατότητα να απορρίψει όλες τις κατηγορίες των  cookies πλην των απολύτως απαραίτητων
  • Η  επιλογή «Περισσότερες Ρυθμίσεις»:  Στην σελίδα των περισσότερων ρυθμίσεων ο χρήστης μπορεί να επιλέξει στην κατηγορία των Cookies Ανάλυσης «Ναι» ή «Όχι» ή «Μόνο Ανώνυμα Στατιστικά» (για στατιστική ανάλυση επισκεψιμότητας μέσω ανωνυμοποίησης διεύθυνσης IP). Στην κατηγορία των διαφημιστικών cookies μπορεί να επιλέξει «Ναι» ή «Όχι», ενώ στην κατηγορία των απολύτως απαραίτητων cookies υπάρχει μόνο η επιλογή «Ναι».

 

Κατηγορίες cookies που χρησιμοποιεί η ιστοθέση της ΕΥΔΑΠ Α.Ε.

 

1. Απολύτως απαραίτητα cookies

Ο ρόλος των cookies αυτών είναι η αποθήκευση πληροφοριών ή η απόκτηση πρόσβασης σε ήδη αποθηκευµένες πληροφορίες στην συσκευή του χρήστη, με αποκλειστικό σκοπό την  διαβίβαση πληροφοριών εντός ιστοθέσης της ΕΥΔΑΠ Α.Ε., στο βαθμό που είναι απολύτως αναγκαίο για την παροχή ηλεκτρονικής υπηρεσίας, την οποία έχει ζητήσει ρητά ο χρήστης.

Τα cookies αυτά είναι αναγκαία για τη λειτουργία του ιστοτόπου και δεν είναι δυνατόν να απενεργοποιηθούν. Εάν ο χρήστης επιλέγει να περιηγηθεί στην ιστοθέση αυτή, αποδέχεται την χρήση τουλάχιστον των απολύτως απαραίτητων cookies, που είναι αναγκαία για τη λειτουργικότητα της ιστοθέσης.

Τα cookies αυτής της κατηγορίας στην ιστοθέση της ΕΥΔΑΠ Α.Ε. είναι:

ASP.NET_SessionId : Επιτρέπει να αναγνωρίζεται ο χρήστης κατά την περιήγησή του ώστε οι επιλογές του και τα στοιχεία που εισάγει να απομνημονεύονται και να μεταφέρονται από υποσελίδα σε υποσελίδα. Διαγράφεται με το κλείσιμο του προγράμματος περιήγησης. Πάροχος υλοποίησης είναι ο ίδιος ο ιστότοπος της Ε.ΥΔ.Α.Π. [eydap.gr].

CheckCookiesConsent : Χρησιμοποιείται για την αποθήκευση της επιλογής του χρήστη σχετικά με την αποδοχή των cookies. Η τιμή του cookie μπορεί να είναι μία από τις παρακάτω: Yes, No, OnlyStatistics, OnlyAdvertisements, OnlyAnonymous, AdvertisementsAndAnonymousStats. Διαρκεί έναν μήνα από την δημιουργία του, οπότε και θα ζητηθεί εκ νέου η συναίνεση του χρήστη. Πάροχος υλοποίησης είναι ο ίδιος ο ιστότοπος της Ε.ΥΔ.Α.Π. [eydap.gr].


2. Cookies Ανάλυσης - Στατιστικά 

Τα cookies αυτά συλλέγουν ανώνυμες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που οι χρήστες χρησιμοποιούν την παρούσα ιστοθέση, όπως για παράδειγμα, ποιες είναι οι σελίδες μεγαλύτερης επισκεψιμότητας, οι σελίδες από τις οποίες προήλθαν οι χρήστες, ο τύπος του προγράμματος περιήγησης (browser) και άλλες.

Τα cookies ανάλυσης συλλέγουν συγκεντρωτικές, ανώνυμες στατιστικές πληροφορίες που δεν μπορούν να οδηγήσουν σε ταυτοποίηση του χρήστη.

Αποκλειστικός σκοπός της συλλογής τους είναι η ανάλυση της επισκεψιμότητας και η βελτίωση των επιδόσεων της ιστοθέσης της ΕΥΔΑΠ Α.Ε. Πάροχος υλοποίησης είναι η Google.

Τα cookies αυτής της κατηγορίας στην ιστοθέση της ΕΥΔΑΠ Α.Ε. ο σκοπός, ο πάροχος και ο χρόνος διατήρησής τους είναι ειδικότερα τα εξής:
_ga και _ga_<container-id> (πάροχος Google):  Χρησιμοποιούνται από τη Google Analytics για να διαχωρίσει χρήστες, συλλέγοντας πληροφορίες σε ανώνυμη μορφή, όπως στοιχεία για το πρόγραμμα περιήγησης, προέλευση των επισκεπτών και σελίδες που επισκέφθηκαν στον διαδικτυακό τόπο της ΕΥΔΑΠ Α.Ε. Επίσης, διενεργεί ανώνυμη παρακολούθηση της συμπεριφοράς του χρήστη κατά την περιήγησή του στην ιστοθέση. Ενδεικτικά, εντοπίζει την υποσελίδα εισόδου και εξόδου του επισκέπτη από την ιστοσελίδα, το χρόνο παραμονής του σε κάθε υποσελίδα, κ.ά. Αποθηκεύονται επιπλέον πληροφορίες σχετιζόμενες με διαφήμιση, λειτουργικότητα ιστότοπου (πχ ρυθμίσεις γλώσσας), εξατομίκευση και ασφάλεια, όπως πρόληψη απάτης και προστασία χρήστη.
Εάν στις Ρυθμίσεις Cookies ο χρήστης έχει επιλέξει «Μόνο Ανώνυμα Στατιστικά», δεν αποθηκεύονται πληροφορίες σχετιζόμενες με διαφήμιση,  πληροφορίες λειτουργικότητας ιστότοπου (πχ ρυθμίσεις γλώσσας), εξατομίκευσης και ασφάλειας (πχ πρόληψη απάτης και προστασία χρήστη)

Διάρκεια: 2 χρόνια μετά τη δημιουργία τους


3. Διαφημιστικά cookies

Τα διαφημιστικά cookies ορίζονται στην ιστοθέση της ΕΥΔΑΠ Α.Ε. από τρίτες εταιρείες, όπως Facebook και Google, όταν υπάρχει ενεργή διαφημιστική καμπάνια. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν από αυτές τις εταιρείες για να δημιουργήσουν ένα προφίλ των ενδιαφερόντων του χρήστη, ώστε να εμφανίζονται σχετικές με την ΕΥΔΑΠ Α.Ε. διαφημίσεις σε άλλους διαδικτυακούς τόπους. Δεν αποθηκεύουν προσωπικά δεδομένα άμεσα, αλλά βασίζονται στην μοναδική αναγνώριση του browser και της συσκευής του χρήστη ώστε, οι διαφημίσεις που θα εμφανίζονται να είναι στοχευμένες. Η προέλευση των cookies αυτών μπορεί να είναι από τομέα διαφορετικό από τον τομέα eydap.gr (cookies τρίτου μέρους), πχ doubleclick.net, facebook.com, google.com, google.gr.

 

Έλεγχος και διαγραφή των cookies

Σε κάθε περίπτωση, ο χρήστης μπορεί να ελέγχει ή/και να διαγράφει τα cookies που βρίσκονται ήδη στην συσκευή του ανάλογα με τις επιθυμίες του.

Για ρύθμιση ή διαγραφή των cookies της ιστοθέσης μπορείτε να κάνετε κλικ εδώ.

Επιπλέον, ο εκάστοτε φυλλομετρητής, παρέχει στον χρήστη την δυνατότητα να διαγράψει τα cookies, τα οποία είναι αποθηκευμένα. Περισσότερες λεπτομέρειες ρυθμίσεων cookies για τα προγράμματα περιήγησης παρατίθενται εδώ: http://www.aboutcookies.org. Σε περίπτωση που ο χρήστης ρυθμίσει το πρόγραμμα περιήγησής του κατά τρόπο που να μην επιτρέπει την εγκατάσταση cookies, ενδέχεται να μην λειτουργούν κάποιες υπηρεσίες της παρούσης ιστοθέσης.

Πιο συγκεκριμένα, εάν επιθυμείτε να απενεργοποιήσετε (ή να επανενεργοποιήσετε) τη χρήση των Cookies συνολικά για όλες τις σελίδες που επισκέπτεστε, μπορείτε να το πραγματοποιήσετε από τις ρυθμίσεις του περιηγητή που χρησιμοποιείτε (browser). Για περισσότερες λεπτομέρειες ανά browser επισκεφθείτε τους παρακάτω ιστοτόπους και ενημερωθείτε για τις απαιτούμενες ενέργειες:


Internet Explorer & Edge:
https://support.microsoft.com/kb/278835

Mozilla Firefox:
https://support.mozilla.org/en-US/kb/delete-cookies-remove-info-websites-stored

Google Chrome:
https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=en

Safari:
https://support.apple.com/kb/PH5042

Safari for iPad and iPhone:
https://support.apple.com/kb/HT1677

 

Τα δικαιώματα του χρήστη

Ο χρήστης έχει τον έλεγχο για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του και διατηρεί τα νόμιμα δικαιώματά του, όπως προβλέπονται στο ισχύον νομοθετικό πλαίσιο περί προστασίας προσωπικών δεδομένων (ιδίως στον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων ΕΕ/679/2016) και αναφέρονται στην ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΡΘΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ.


Επικαιροποίηση Πολιτικής για τα cookies

Η ΕΥΔΑΠ A.E. διατηρεί μονομερώς το δικαίωμά της να επικαιροποιεί, τροποποιεί ή αναθεωρεί την παρούσα Πολιτική, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση του χρήστη με σκοπό την βελτίωση των υπηρεσιών της, εναρμόνιση της με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας (εσωτερικής και κοινοτικής) σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Προς τούτο, παρακαλούμε τους χρήστες όπως ελέγχουν την παρούσα Πολιτική τακτικά προκειμένου να ενημερώνονται για τις αλλαγές που έχουν πραγματοποιηθεί.

 

Χρήσιμα Στοιχεία Επικοινωνίας:

Α) Στοιχεία Υπεύθυνου Επεξεργασίας:
ΕΥΔΑΠ Α.Ε.
Διεύθυνση: Ωρωπού 156,
Τηλέφωνο: +30- 210 2144444
E–mail: grammateia@eydap.gr

B) Στοιχεία Υπεύθυνου Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (DPO):
Μαριάννα Αλμπούρα
Τηλέφωνο: 210 7495155 & 210 7495156
E–mail: dpo@eydap.gr

Γ) Στοιχεία Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ) :
Γραφεία: Κηφισίας 1–3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα
Τηλεφωνικό Κέντρο: +30–210 6475600
Fax: +30–210 6475628
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: contact@dpa.gr

 

 

Τελευταία επικαιροποίηση: Νοέμβρης 2021

Κατεβάστε την εφαρμογή μας
Google Play app link Apple store app link
Ακολουθήστε μας