Αποδέχομαι τη χρήση cookiesΠληροφορίες για την Πολιτική Cookies
Gr
En

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

Ύδρευση

Για να εξετάσει η ΕΥΔΑΠ οποιοδήποτε αίτημα νέας παροχής, μετατροπής ή μεταφοράς παλαιάς παροχής Ύδρευσης, πρέπει ο ενδιαφερόμενος να απευθυνθεί στο αρμόδιο Περιφερειακό Κέντρο για να καταθέσει αίτηση, υπεύθυνη δήλωση, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και να καταβάλει την ανάλογη δαπάνη.

Η αίτηση για διαδικασία σύνδεσης Ύδρευσης και τα δικαιολογητικά που τη συνοδεύουν κατατίθενται ενυπογράφως από τον ιδιοκτήτη της παροχής ή τον πληρεξούσιο. Σε κάθε περίπτωση, γίνεται έλεγχος ταυτότητας.

Η δαπάνη που προκαταβάλλει ο ενδιαφερόμενος για κάθε αίτημα, σχετικό με νέα παροχή, μετατροπή ή μεταφορά παλαιάς παροχής Ύδρευσης είναι 63,12 €, ενώ για κάθε αίτημα σχετικό με τη χορήγηση ειδικής παροχής
είναι 168,53 €.

Αποχέτευση

Για σύνδεση με δίκτυο ακαθάρτων, υποβάλλεται αίτηση σε απλό χαρτί, με πλήρη στοιχεία και το τηλέφωνο του αιτούντος και σκαρίφημα του οικοδομικού τετραγώνου με σημειωμένη τη θέση του ακινήτου και τους δρόμους που ορίζουν το οικοδομικό τετράγωνο.

Για αιτήσεις που αφορούν σύνδεση με δίκτυο ομβρίων, υποβάλλεται ιδιαίτερο έντυπο στον αρμόδιο Περιφερειακό Τομέα Συντήρησης.

Δεν απαιτείται έντυπο αίτησης για τα παρακάτω θέματα αποχέτευσης:

  • Χορήγηση βεβαίωσης καταβολής δικαιωμάτων σύνδεσης αποχέτευσης
  • Ενστάσεις για χρεώσεις
  • Προβλήματα αποχέτευσης ακαθάρτων
  • Καταγγελίες για ακατάλληλα λύματα, βόθρους, αποχέτευση ομβρίων στο δίκτυο ακαθάρτων
  • Πληροφορίες για το δίκτυο ακαθάρτων

Υποχρέωση καταβολής τέλους χρήσεως υπονόμων  (N. 3112/2003, άρθρο 16, παρ. 2 - ΦΕΚ 308/Α/31-12-2003)

1. Εάν δεν έχετε κάποιο λογαριασμό για να δείτε σε ποιο Περιφερειακό Κέντρο πρέπει να αποταθείτε, επιλέξτε τον Δήμο και την Περιοχή που βρίσκεται το ακίνητό σας και στη συνέχεια πατήστε το πλήκτο Πληροφορίες για να εμφανιστούν τα στοιχεία του Περιφερειακού Κέντρου σας.
2. Εάν έχετε λογαριασμό ΕΥΔΑΠ το αρμόδιο Περιφερειακό Κέντρο στο οποίο ανήκετε αναγράφεται στο πάνω μέρος του Λογαριασμού σας.Ακολουθήστε μας
Κατεβάστε την εφαρμογή μας