ΚΕΝΤΡΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΕΥΔΑΠ

Η ΕΥΔΑΠ σε ευθυγράμμιση με τις τελευταίες εξελίξεις περί περιορισμού των μετακινήσεων και προς διασφάλιση της Δημόσιας Υγείας, ενημερώνει το καταναλωτικό κοινό ότι ενισχύει περαιτέρω τα εναλλακτικά κανάλια εξυπηρέτησης (ηλεκτρονικά και τηλεφωνικά) έτσι ώστε η μετάβαση σε Περιφερειακό Κέντρο να είναι απαραίτητη μόνο για κατεπείγουσες ανάγκες, μετά από τον καθορισμό ραντεβού και εφόσον δεν είναι δυνατή η ηλεκτρονική ή τηλεφωνική εξυπηρέτηση.

Τα Ταμεία των Περιφερειακών μας Κέντρων παραμένουν ανοιχτά.

Επισημαίνουμε ότι για κάθε μετακίνηση προς Υπηρεσία της ΕΥΔΑΠ ο πολίτης αποστέλλει SMS ή συμπληρώνει τη Βεβαίωση της κατ’ εξαίρεση μετακίνησης με συμπληρωμένο το Β3 που αφορά σε : «Μετάβαση σε δημόσια υπηρεσία ή τράπεζα, στο μέτρο που δεν είναι δυνατή η ηλεκτρονική συναλλαγή».
1. Εάν έχετε λογαριασμό ΕΥΔΑΠ το αρμόδιο Περιφερειακό Κέντρο στο οποίο ανήκετε αναγράφεται στο πάνω μέρος του Λογαριασμού σας.2. Εάν δεν έχετε κάποιο λογαριασμό για να δείτε σε ποιο Περιφερειακό Κέντρο πρέπει να αποταθείτε, επιλέξτε τον Δήμο και την Περιοχή που βρίσκεται το ακίνητό σας και στη συνέχεια πατήστε το πλήκτο Πληροφορίες για να εμφανιστούν τα στοιχεία του Περιφερειακού Κέντρου σας.
Επιλέξτε δήμο: Επιλέξτε περιοχή: