ΕΚΔΟΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΓΙΑ ΜΗ ΒΛΕΠΟΝΤΕΣ

 

Η ΕΥΔΑΠ σε συνεργασία με τον Φάρο Τυφλών της Ελλάδος, ανακοινώνει την έναρξη της διαδικασίας εκδήλωσης ενδιαφέροντος από καταναλωτές με προβλήματα όρασης, για την παροχή ειδικά σχεδιασμένων υπηρεσιών καθολικής προσβασιμότητας οι οποίες, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνουν αποστολή ειδικών αναγνώσιμων λογαριασμών (σε μορφή braille, μεγάλες γραμματοσειρές), αποστολή sms και ηλεκτρονική αλληλογραφία.

Η ΕΥΔΑΠ πρωτοπορεί στην προσπάθεια εξασφάλισης ισότιμης πρόσβασης των μη βλεπόντων καταναλωτών στο λογαριασμό τους και σε άλλες υπηρεσίες για την ενημέρωσή τους.

Η εφαρμογή μελετήθηκε και σχεδιάστηκε από κοινού ώστε να ανταποκρίνεται στις ανάγκες αυτής της κατηγορίας πολιτών, με σκοπό τη διευκόλυνσή τους και τη δημιουργία συνθηκών αυτονομίας.

Όσοι ενδιαφέρονται για την ένταξή τους στην ομάδα των καταναλωτών που επιθυμούν να λαμβάνουν τους ειδικούς αναγνώσιμους λογαριασμούς, παρακαλούνται όπως απευθύνονται στο Εκτυπωτικό Τμήμα Braille του Φάρου Τυφλών της Ελλάδος (τηλ. επικοινωνίας: 210-9415222, υπεύθυνος κος Παπασταματίου Δημήτρης).

Απαιτούμενα Παραστατικά:

  1. Φωτοτυπία της Αστυνομικής Ταυτότητας ή άλλου αποδεικτικού ταυτοπροσωπίας
  2. Αντίγραφο λογαριασμού της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.
  3. Έγκυρο (εκτυπωμένο από το TAXIS) αντίγραφο του Εντύπου Ε9, σε περίπτωση ιδιοκτήτη
  4. Έγκυρο (εκτυπωμένο από το TAXIS) αντίγραφο του ιδιωτικού συμφωνητικού μίσθωσης σε περίπτωση μισθωτή.
  5. Επίσης, ο αιτών θα πρέπει να προσκομίζει τη σχετική δήλωση ενημέρωσης και συναίνεσης υπογεγραμμένη και θεωρημένη. Για να κατεβάσετε το αντίγραφο της δήλωσης πατήστε εδώ