ΕΙΔΙΚΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ

Επαγγελματικό Τιμολόγιο / Τιμολόγιο Πολυτέκνων

Για τη χορήγηση επαγγελματικού τιμολογίου από την ΕΥΔΑΠ πρέπει να συντρέχει μία προϋπόθεση: το νερό να αποτελεί αποφασιστικό παράγοντα στη διαδικασία παραγωγής των προϊόντων ή των παρεχομένων υπηρεσιών της επιχείρησης. Δείτε περισσότερα κάνοντας κλικ στο σχετικό αρχείο. Επιπλέον, στο ίδιο αρχείο, μπορούν να ενημερωθούν και οι πολύτεκνοι για τους όρους - προϋποθέσεις χορήγησης του ειδικού τιμολογίου πολυτέκνων.

 

Έκτακτο Ειδικό Τιμολόγιο
 
Αν είστε δικαιούχος των παροχών του N.4389/2016, εδώ μπορείτε να υποβάλετε αίτημα για Έκτακτο Ειδικό Τιμολόγιο.