ΕΙΔΙΚΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ

Επαγγελματικό Τιμολόγιο / Τιμολόγιο Πολυτέκνων

Για τη χορήγηση επαγγελματικού τιμολογίου από την ΕΥΔΑΠ πρέπει να συντρέχει μία προϋπόθεση: το νερό να αποτελεί αποφασιστικό παράγοντα στη διαδικασία παραγωγής των προϊόντων ή των παρεχομένων υπηρεσιών της επιχείρησης. Δείτε περισσότερα κάνοντας κλικ στο σχετικό αρχείο. Επιπλέον, στο ίδιο αρχείο, μπορούν να ενημερωθούν και οι πολύτεκνοι για τους όρους - προϋποθέσεις χορήγησης του ειδικού τιμολογίου πολυτέκνων.


Η ΕΥΔΑΠ ενημερώνει τους πελάτες με επαγγελματικό τιμολόγιο που υπάγονται στους επιχειρηματικούς κλάδους που έχουν πληγεί από την αναστολή των δραστηριοτήτων τους λόγω των μέτρων κατά του COVID-19, ότι έχει δημοσιευθεί η υπ΄αριθμ. ΓΔΟΥ 808/23-7-2021 ΚΥΑ (ΦΕΚ 3354/Β΄/26-7-2021), σχετικά με τους όρους, τις προϋποθέσεις και την διαδικασία εφαρμογής του προσωρινού μέτρου κρατικής ενίσχυσης επιχειρήσεων με τη μορφή επιδότησης παγίων δαπανών.
Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις υποβάλλουν  έως τις 4-8-2021 αίτηση για την ενίσχυση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα "myBusinessSupport" της ΑΑΔΕ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ανωτέρω απόφαση.

 

Έκτακτο Ειδικό Τιμολόγιο
 
Αν είστε δικαιούχος των παροχών του N.4389/2016, εδώ μπορείτε να υποβάλετε αίτημα για Έκτακτο Ειδικό Τιμολόγιο.