ΕΙΔΙΚΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ

Επαγγελματικό Τιμολόγιο / Τιμολόγιο Πολυτέκνων

Για τη χορήγηση επαγγελματικού τιμολογίου από την ΕΥΔΑΠ πρέπει να συντρέχει μία προϋπόθεση: το νερό να αποτελεί αποφασιστικό παράγοντα στη διαδικασία παραγωγής των προϊόντων ή των παρεχομένων υπηρεσιών της επιχείρησης. Δείτε περισσότερα κάνοντας κλικ στο σχετικό αρχείο. Επιπλέον, στο ίδιο αρχείο, μπορούν να ενημερωθούν και οι πολύτεκνοι για τους όρους - προϋποθέσεις χορήγησης του ειδικού τιμολογίου πολυτέκνων.


Η ΕΥΔΑΠ  στο πλαίσιο της στήριξης των καταναλωτών  απέναντι στον κορωνοϊό και της ευαισθησίας που τη διακρίνει για τις επιπτώσεις του Covid19  στους επιχειρηματικούς κλάδους που έχουν πληγεί από την αναστολή των δραστηριοτήτων τους, ενημερώνει ότι  σύντομα θα ανακοινώσει πρωτοβουλίες και ενέργειες για τις  επιχειρήσεις  που βρίσκονται σε αναστολή λειτουργιών και υπάγονται στο επαγγελματικό τιμολόγιο της Εταιρείας.

 

Έκτακτο Ειδικό Τιμολόγιο
 
Αν είστε δικαιούχος των παροχών του N.4389/2016, εδώ μπορείτε να υποβάλετε αίτημα για Έκτακτο Ειδικό Τιμολόγιο.