ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΔΙΑΚΟΠΩΝ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Δήμος: Περιοχή:

ΚΗΦΙΣΙΑ
19/1/2022
(ΚΗΦΙΣΙΑ, ΚΗΦΙΣΙΑ) Μακεδονίας και Αγίας Παρασκευής
ΜΟΣΧΑΤΟ
19/1/2022
(ΜΟΣΧΑΤΟ, ΜΟΣΧΑΤΟ) Λυκούργου και Σολωμού