ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΔΙΑΚΟΠΩΝ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Δήμος: Περιοχή:

ΑΘΗΝΑ
1/3/2021
(ΑΘΗΝΑ, ΠΑΤΗΣΙΑ) Αγ.Λουκά και Ευγ.Καραβία
ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ
1/3/2021
(Ν. ΣΜΥΡΝΗ Π, ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ) Σωκίων και Ευξείνου Πόντου
ΣΑΛΑΜΙΝΑ
1/3/2021
(ΣΑΛΑΜΙΝΑ) Αθανασίου Διάκου και Φιλελλήνων