ΝΕΑ

Σελ. 1 από 2
27/4/2020
Ενημερωτικό Δελτίο ερευνητικού έργου SMART-Plant
5/6/2019
5/6/2019 Παρουσίαση «Αυτόνομων ρομποτικών Σκαφών για τη Διαχείριση, Παρακολούθηση και Προστασία των επιφανειακών υδάτων στην Ελλάδα»
28/5/2019
28/5/2019 Αττική, Παρουσίαση του έρευνητικού εργου INTCATCH στη λίμνη Κουμουνδούρου
14/5/2019
14/5/2019 Θεσσαλονίκη, Ελλάδα. Παρουσίαση του έργου INTCATCH στην ΕΥΑΘ
21/3/2019
21-22/3/2019 Συμμετοχή της ΕΥΔΑΠ στο συνέδριο SDG6
21/1/2019
21-24/01/2019 INTCATCH : Εξαμηνιαία συνάντηση έργου, Αθήνα
20/11/2018
20/11/2018 Συμμετοχή στο Water Conference 2018 «Αειφόρος Διαχείριση Υδάτινων Πόρων»
2/11/2018
01 & 02/11/2018: Διεθνές Συνέδριο για την πρόοδο της Χημείας, ACAC 2018
25/10/2018
25/10/2018 Ενημερωτική συνάντηση με τον Πρόεδρο του Μεσογειακού Γραφείου Πληροφόρησης
10/7/2018
10/07/2018 Βράβευση της ΕΥΔΑΠ στα 2018 Εnvironmental Awards