ΝΕΑ

21/3/2019
21-22/3/2019 Συμμετοχή της ΕΥΔΑΠ στο συνέδριο SDG6

Η ΕΥΔΑΠ παρουσίασε τα ρομποτικά σκάφη του ερευνητικού έργου INTCATCH στο συνέδριο «Βιώσιμα Αστικά Νερά και Αποχέτευση:/ Δημόσια Αγαθά στην Υπηρεσία της Κοινωνίας» που διοργάνωσε η UNESCO στη Θεσσαλονίκη.