ΝΕΑ

23/5/2017
23 & 25/05/2017 Dessin: Hμερίδες παρουσίασης έργου Dessin

Η ΕΥΔΑΠ και το Ε.Μ.Π. διοργάνωσαν δύο ημερίδες στο πλαίσιο του έργου DESSIN οι οποίες πραγματοποιήθηκαν στις εγκαταστάσεις της ΕΥΔΑΠ στην Αθήνα. Σκοπός των εργαστηρίων ήταν η επίδειξη των αποτελεσμάτων του ΔΕΣΣΗΝ και του πιλοτικού έργου εξόρυξης αποχέτευσης της Αθήνας σε συγκεκριμένες ομάδες ενδιαφερομένων. Στο πρώτο εργαστήριο συμμετείχαν μεταπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί, διδακτορικοί και μεταδιδακτορικοί ερευνητές από τα πεδία της υδατικής και περιβαλλοντικής επιστήμης. Το δεύτερο απευθυνόταν κυρίως σε στελέχη ΔΕΥΑ, δημόσιους φορεις, ακαδημαϊκούς εμπειρογνώμονες και ιδιωτικές εταιρίες.

Περισσότερα:

https://dessin-project.eu/?p=2338