ΝΕΑ

11/7/2017
11-13/07/2017 Smartplant : Εξαμηνιαία συνάντηση έργου, Coventry UK

Οι εταίροι του ερευνητικού έργου Smartplant, Severn Trent και Πανεπιστήμιο του Cranfield διοργάνωσαν την εξαμηνιαία συνάντηση προόδου του έργου στο πλαίσιο της υλοποίησής του.

Περισσότερα:

https://www.smart-plant.eu/index.php/news/93-3rd-smart-plant-management-meeting