ΝΕΑ

5/6/2019
5/6/2019 Παρουσίαση «Αυτόνομων ρομποτικών Σκαφών για τη Διαχείριση, Παρακολούθηση και Προστασία των επιφανειακών υδάτων στην Ελλάδα»

Παρουσίαση «Αυτόνομων ρομποτικών Σκαφών για τη Διαχείριση, Παρακολούθηση και Προστασία των επιφανειακών υδάτων στην Ελλάδα» και οι υπηρεσίες οι οποίες αναπτύσσονται στο ευρωπαϊκό έργο INTCATCH.