ΝΕΑ

20/11/2018
20/11/2018 Συμμετοχή στο Water Conference 2018 «Αειφόρος Διαχείριση Υδάτινων Πόρων»

H ΕΥΔΑΠ συμμετείχε στο Water Conference 2018 στην Αθήνα και παρουσίασε τις τεχνολογίες κυκλικής οικονομίας που εφαρμόζει.

Περισσότερα:

http://www.waterconference.gr/