ΝΕΑ

28/5/2019
28/5/2019 Αττική, Παρουσίαση του έρευνητικού εργου INTCATCH στη λίμνη Κουμουνδούρου

Στη Λίμνη Κουμουνδούρου, πραγματοποιήθηκε επίδειξη των ρομποτικών σκαφών του ερευνητικού έργου INTCATCH