ΝΕΑ

14/5/2019
14/5/2019 Θεσσαλονίκη, Ελλάδα. Παρουσίαση του έργου INTCATCH στην ΕΥΑΘ

Στις 14 Μαίου παρουσιάστηκαν τα ρομποτικά σκάφη του ερευνητικού έργου INTCATCH  στη Σίνδο Θεσσαλονίκης. Η παρουσίαση συνδιοργανώθηκε από την ΕΥΔΑΠ και την ΕΥΑΘ