ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

 

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την «Παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών υποστήριξης – υποβοήθησης που αφορούν τα Ευρωπαϊκά Έργα "IMPETUS", "TRINEFLEX", "HEAVYMOFS", "ENVIROMED", "FIWARE4WATER"»


Η ΕΥΔΑΠ Α.Ε. προτίθεται να αναθέσει με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης την «Παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών υποστήριξης – υποβοήθησης που αφορούν τα Ευρωπαϊκά Έργα "IMPETUS", "TRINEFLEX", "HEAVYMOFS", "ENVIROMED", "FIWARE4WATER" »

Συγκεκριμένα, ζητείται η παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών:

• Ειδικού Πληροφορικής

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η Τετάρτη, 25/05/2022 και ώρα 14.00 μ.μ.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση - πληροφορία επί του θέματος καθώς και για την πρόσβαση στην πρόσκληση και τα σχετικά τεύχη, μπορείτε να απευθυνθείτε στον Κ. Σάμιο, στo τηλέφωνo 210 2143277 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και στο e-mail: samios@eydap.gr