ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την «Παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών υποστήριξης – υποβοήθησης που αφορούν τα Ευρωπαϊκά Έργα "NEXT-GEN", "FIWARE FOR WATER", "PVADAPT", "IMPETUS"»

Η ΕΥΔΑΠ Α.Ε. προτίθεται να αναθέσει με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης την «Παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών υποστήριξης – υποβοήθησης που αφορούν τα Ευρωπαϊκά Έργα "NEXT-GEN", "FIWARE FOR WATER", "PVADAPT", "IMPETUS"».

Συγκεκριμένα, ζητείται η παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών:

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η Πέμπτη 25/11/2021 και ώρα 14.00 μ.μ.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση - πληροφορία επί του θέματος καθώς και για την πρόσβαση στην πρόσκληση και τα σχετικά τεύχη, μπορείτε να απευθυνθείτε στo τηλέφωνo 210 2143273 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και στο e-mail : lytras@eydap.gr