ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ

Κάθε μέτοχος και επενδυτής στην ΕΥΔΑΠ δικαιούται να έχει πρόσβαση στην πιο έγκυρη και έγκαιρη πληροφόρηση και εξυπηρέτηση. Για το σκοπό αυτό, λειτουργεί στη Διεύθυνση Επικοινωνίας & Εταιρικών Σχέσεων η Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Μετόχων & Εταιρικών Ανακοινώσεων.

Συγκεκριμένα, αν είστε αναλυτής, χρηματιστής ή θεσμικός επενδυτής, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον κ. Ηλία Δεδούση, Διευθυντή Οικονομικής Ανάλυσης & Επενδυτικών Σχέσεων, στο τηλέφωνο 210 21 44 032, fax 210 21 44 175 ή στο investor.relations@eydap.gr.

Αν είστε ιδιώτης μέτοχος, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον. κ. Χρήστο Αντερριώτη, Προϊστάμενο της Υπηρεσίας Εξυπηρέτησης Μετόχων & Εταιρικών Ανακοινώσεων, στο τηλέφωνο 210 21 44 479, fax 210 21 44 437 ή στο eydap-met@eydap.gr.