ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Σελ. 1 από 37
20/1/2021
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2021
31/12/2020
Χρονική Επέκταση Ισχύουσας Σύμβασης
14/12/2020
Ενημέρωση Επενδυτικού Κοινού για τη διαμόρφωση των θεμελιωδών οικονομικών μεγεθών κατά το γ ́ τρίμηνο του 2020 και τις εξελίξεις στην δραστηριότητα της Εταιρείας
4/11/2020
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2019 ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ
4/11/2020
Διορθωτική σημείωση σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 23 του ν. 3556/2007
25/9/2020
Οικονομικά Αποτελέσματα Α’ εξαμήνου 2020
16/7/2020
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ - ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ
26/6/2020
ΜΕΡΙΣΜΑ ΧΡΗΣΗΣ 2019
26/6/2020
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΕΥΔΑΠ Α.Ε.
26/6/2020
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2020