ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Σελ. 1 από 32
1/11/2018
Έγκριση τροποποίησης του εσωτερικού κανονισμού Εταιρικής Διακυβέρνησης και Λειτουργίας
30/10/2018
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2017 ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ
28/9/2018
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α' ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2018
29/6/2018
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΘΗΤΕΙΑΣ ΕΝΝΕΑ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
18/6/2018
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
18/6/2018
ΜΕΡΙΣΜΑ ΧΡΗΣΗΣ 2017
14/6/2018
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΕ ΣΩΜΑ
11/6/2018
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ
8/6/2018
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ 9ου ΘΕΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ 36ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΥΔΑΠ ΣΤΙΣ 18 ΙΟΥΝΙΟΥ 2018
1/6/2018
ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ