ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Σελ. 1 από 38
23/7/2021
Ελληνικός Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης - Νέος Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας
30/6/2021
Ανανέωση Αποκλειστικού Δικαιώματος Παροχής Υπηρεσιών
25/6/2021
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2021
25/6/2021
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΕΥΔΑΠ Α.Ε.
25/6/2021
ΔΙΑΝΟΜΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΠΑΡΕΛΘΟΥΣΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ
4/6/2021
Πρόσκληση σε Τακτική Γενική Συνέλευση
3/6/2021
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
13/5/2021
Τοποθέτηση Γενικής Διευθύντριας Μεγάλων Έργων
29/4/2021
Χρονική Επέκταση Ισχύουσας Σύμβασης
28/4/2021
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ 2021