ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Σελ. 1 από 39
24/12/2021
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΕΥΔΑΠ Α.Ε.
24/12/2021
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ- ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2021
3/12/2021
Πρόσκληση σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση
3/12/2021
Στην επικύρωση της συμφωνίας με το Ελληνικό Δημόσιο προχωρά η ΕΥΔΑΠ με τη σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης Μετόχων
1/12/2021
Ανακοίνωση χορήγησης ειδικής άδειας σύμφωνα με το άρθρο 100 παρ. 1 του Ν.4548/2018
30/11/2021
Ενημέρωση Επενδυτικού Κοινού για τη διαμόρφωση των θεμελιωδών οικονομικών μεγεθών κατά́ το γ ́τρίμηνο του 2021 και τις εξελίξεις στην δραστηριότητα της Εταιρείας
23/11/2021
Ολοκλήρωση Φορολογικού Ελέγχου για το 2020 και Έκδοση Φορολογικού Πιστοποιητικού
30/9/2021
Οικονομικά Αποτελέσματα Ά Εξαμήνου 2021
27/9/2021
Ενημέρωση Αναλυτών για Οικονομικά Αποτελέσματα Ά Εξαμήνου
31/8/2021
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ