ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

1/6/2018
ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ

Η ΕΥΔΑΠ ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι το τροποποιημένο έντυπο διορισμού αντιπροσώπου για την Ειδική Συνέλευση των Μετόχων Μειοψηφίας της 11ης Ιουνίου 2018, έχει αναρτηθεί στην εταιρική ιστοσελίδα www.eydap.gr, στην ενότητα Σχέσεις με Επενδυτές: https://www.eydap.gr/Investors/GeneralMeetings.

 

Παρακάτω εμφανίζονται τα links για τα σχετικά με την ανακοίνωση αρχεία
Σχετικό αρχείο