ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

3/4/2018
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ 2018

Η ΕΥΔΑΠ Α.Ε. στο πλαίσιο της ορθής και έγκαιρης ενημέρωσης των επενδυτών, ανακοινώνει το Τροποποιημένο Οικονομικό Ημερολόγιο της Εταιρείας για το έτος 2018.

Δευτέρα, 11 Ιουνίου 2018 Ειδική Γενική Συνέλευση Μετόχων Μειοψηφίας

Δευτέρα, 18 Ιουνίου 2018 Τακτική Γενική Συνέλευση Μετόχων
Παρασκευή, 22 Ιουνίου 2018 Αποκοπή Μερίσματος
(μετά την 15.6.2018 που σηματοδοτεί την ημερομηνία λήξης των Συμβολαίων Μελλοντικής Εκπλήρωσης και Δικαιωμάτων επί των μετοχών και του δείκτη FTSE/ATHEX Large Cap)
Δευτέρα, 25 Ιουνίου 2018 Δικαιούχοι Μερίσματος (record date)
Παρασκευή, 29 Ιουνίου 2018 Έναρξη καταβολής μερίσματος μέσω Τραπέζης
Παρασκευή, 28 Σεπτεμβρίου 2018 Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Εξαμήνου 2018

 

Σχετικό αρχείο