Αποδέχομαι τη χρήση cookiesΠληροφορίες για την Πολιτική Cookies
Gr
En

ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

30/8/2022
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2022

Η Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι την 30η Αυγούστου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ. έλαβε χώρα και συνεδρίασε έγκυρα η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, εξ ολοκλήρου με συμμετοχή των Μετόχων από απόσταση μέσω τηλεδιάσκεψης και με χρήση ηλεκτρονικών μέσων. Στη Γενική Συνέλευση συμμετείχαν και ψήφισαν είτε μέσω επιστολικής ψήφου είτε εξ αποστάσεως σε πραγματικό χρόνο με τη χρήση οπτικοακουστικών ηλεκτρονικών μέσων 104 Μέτοχοι, κάτοχοι 75.168.545 μετοχών, εκπροσωπώντας το 70,58 % του μετοχικού κεφαλαίου και έλαβαν τις ακόλουθες αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης που περιλαμβάνονται στην Πρόσκληση που δημοσιεύθηκε νομίμως την 5η Αυγούστου 2022:

 .....

Σχετικό αρχείο

Ακολουθήστε μας
Κατεβάστε την εφαρμογή μας