Αποδέχομαι τη χρήση cookiesΠληροφορίες για την Πολιτική Cookies
Gr
En

ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

30/8/2022
ΔΙΑΝΟΜΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΚΕΡΔΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2021

Η ΕΥΔΑΠ Α.Ε. ανακοινώνει, σύμφωνα με την παρ. 4.1.3.4. του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 30ης Αυγούστου 2022, αποφάσισε την διανομή μερίσματος κερδών χρήσης 2021 29.820.000 €, δηλαδή μέρισμα 0,28 € ανά μετοχή μεικτό.
Το ποσό μερίσματος των 0,28 ευρώ υπόκειται σε παρακράτηση φόρου 5% σύμφωνα με το άρθρο 24 του Ν.4646/2019 (όπως ισχύει σήμερα), ήτοι 0,014 ευρώ ανά μετοχή, και συνεπώς οι μέτοχοι θα λάβουν καθαρό ποσό 0,266 ευρώ ανά μετοχή.
Η αποκοπή του μερίσματος θα πραγματοποιηθεί την 5η Σεπτεμβρίου 2022 και η διαδικασία καταβολής του μερίσματος στους δικαιούχους θα ξεκινήσει την η 12η Σεπτεμβρίου 2022. Δικαιούχοι στην καταβολή μερίσματος είναι οι μέτοχοι που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) που διαχειρίζεται η «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε.» κατά την 6η Σεπτεμβρίου 2022 (record date).
Η καταβολή του μερίσματος θα πραγματοποιηθεί από την πληρώτρια τράπεζα «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.» ως εξής: α) Μέσω των Συμμετεχόντων των δικαιούχων στο Σ.Α.Τ. (Τράπεζες και Χρηματιστηριακές Εταιρείες) σύμφωνα με τα ισχύοντα στον Κανονισμό Λειτουργίας της ΕΛ.Κ.Α.Τ.. β) Ειδικά στις περιπτώσεις πληρωμής μερίσματος σε κληρονόμους θανόντων δικαιούχων, των οποίων οι τίτλοι τηρούνται στον Ειδικό Λογαριασμό της Μερίδας τους στο Σ.Α.Τ., υπό το χειρισμό της ATHEXCSD, η διαδικασία πληρωμής του μερίσματος θα διενεργείται μετά την ολοκλήρωση της νομιμοποίησης των κληρονόμων, μέσω του δικτύου καταστημάτων της «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.» για πέντε (5) έτη από τη λήξη του τρέχοντος έτους (δηλαδή έως την 31 η Δεκεμβρίου 2026). Μερίσματα που δεν θα εισπραχθούν εντός πέντε (5) ετών από τη λήξη του τρέχοντος έτους, ήτοι έως την 31η Δεκεμβρίου 2027, παραγράφονται υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου.
Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούνται οι κύριοι μέτοχοι να επικοινωνούν με την Υπηρεσία Εταιρικών Ανακοινώσεων και Εξυπηρέτησης Μετόχων της ΕΥΔΑΠ (Τηλ. 210 214 4479), κ. Χρήστος Αντερριώτης.

Σχετικό αρχείο

Ακολουθήστε μας
Κατεβάστε την εφαρμογή μας