ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

11/8/2021
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ 2021

Η ΕΥΔΑΠ Α.Ε. ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με το άρθρο 4.1.4.3.(1) του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ότι το Διοικητικό της Συμβούλιο, κατά τη χθεσινή του συνεδρίασή, προσδιόρισε τις ημερομηνίες αποκοπής και πληρωμής της επιστροφής κεφαλαίου που είχε αποφασίσει η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων στις 25.6.2021.
Συνεπώς, το χρηματοοικονομικό ημερολόγιο για το υπόλοιπο του έτους διαμορφώνεται ως εξής:

Δευτέρα, 13 Σεπτεμβρίου 2021 Αποκοπή Επιστροφής Κεφαλαίου
(πριν την 17.9.2021 που είναι η ημερομηνία λήξης των Συμβολαίων Μελλοντικής Εκπλήρωσης και Δικαιωμάτων επί των μετοχών και του δείκτη FTSE/ATHEX Large Cap)
Τρίτη, 14 Σεπτεμβρίου 2021 Δικαιούχοι Επιστροφής Κεφαλαίου (record date)
Παρασκευή, 17 Σεπτεμβρίου 2021 Έναρξη καταβολής μέσω Τραπέζης
Πέμπτη, 30  Σεπτεμβρίου 2021 Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Εξαμήνου 2021

Σχετικό αρχείο