ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

1/11/2018
Έγκριση τροποποίησης του εσωτερικού κανονισμού Εταιρικής Διακυβέρνησης και Λειτουργίας

Η ΕΥΔΑΠ Α.Ε ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 31ης Οκτωβρίου 2018, εγκρίθηκε με άμεση εφαρμογή η νέα έκδοση του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης - Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας καθώς και του αναμορφωμένου Οργανογράμματος της Εταιρείας.

Παρακάτω εμφανίζονται τα links για τα σχετικά με την ανακοίνωση αρχεία
Σχετικό αρχείο