ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

29/6/2018
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΘΗΤΕΙΑΣ ΕΝΝΕΑ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Η ΕΥΔΑΠ  ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι στη  Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 28ης Ιουλίου 2017,  παρατάθηκε η θητεία των εννέα Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. που είχαν εκλεγεί από τους μετόχους πλειοψηφίας, ήτοι των κ.κ Κωνσταντίνου Παπαδόπουλου, Ιωάννη Μπενίση, Κωνσταντίνου Βαφειάδη, Ιωάννη Καρδαρά, Γεωργίου Μακρυνού, Αλέξανδρου Πουλιάση, Νικολάου Σαράντη, Μιχαήλ Σταυρουλάκη και Γεωργίου Χαλαμπαλάκη, για χρονικό διάστημα ενός έτους, δηλαδή έως 28.06.2019.
                                                                                                                                                                                                                                    

Σχετικό αρχείο

Attached file