Αποδέχομαι τη χρήση cookiesΠληροφορίες για την Πολιτική Cookies
Gr
En

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

Η εφαρμογή και διατήρηση υψηλών προτύπων διακυβέρνησης στηρίζουν τους στόχους μας και αποτελούν οδηγό μας για να δημιουργούμε και να μεγιστοποιούμε την αξία των μετόχων, διαχειριζόμενοι παράλληλα τις δραστηριότητές μας με αποτελεσματικό τρόπο, υπεύθυνα και με ακεραιότητα, έτσι ώστε να επιδεικνύουμε υπευθυνότητα και να διατηρούμε την εμπιστοσύνη όλων των ενδιαφερομένων μερών. Πέραν της συμμόρφωσης με τις καλύτερες πρακτικές από τα ρυθμιστικά και διοικητικά όργανα, το Διοικητικό Συμβούλιο επιθυμεί να διασφαλίσει ότι τα υψηλά πρότυπα επιχειρησιακής ηθικής αντικατοπτρίζονται στην επιχειρησιακή συμπεριφορά και κουλτούρα μας. Συνεχώς επιδιώκουμε να αναπτύσσουμε τις πρακτικές μας και το πλαίσιο διακυβέρνησης, ώστε να εξασφαλίζουμε ότι η διαφάνεια και η καλή διακυβέρνηση διαπερνούν την Εταιρεία μας σε όλα τα επίπεδα.

Η ΕΥΔΑΠ με την υπ' αριθ. 20905/7.7.2021 Απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου έχει υιοθετήσει και εφαρμόζει σύμφωνα με το άρθρο 17 του ν. 4706/2020 και την υπ' αριθ. 2/905/3.3.2021 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς τον Ελληνικό Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης για  εταιρείες με αξίες εισηγμένες σε χρηματιστηριακή αγορά, που εκδόθηκε τον Ιούνιο 2021 από το Ελληνικό Συμβούλιο Εταιρικής Διακυβέρνησης και είναι ανηρτημένος στον ιστότοπό του, στη διεύθυνση:  http://www.esed.org.gr/code-listed

Κατεβάστε την εφαρμογή μας
Google Play app link Apple store app link
Ακολουθήστε μας