ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Στην ενότητα αυτή, μπορείτε να βρείτε στοιχεία και πληροφορίες για τις οικονομικές καταστάσεις της ΕΥΔΑΠ από το 2000 και μετά.