Αποδέχομαι τη χρήση cookiesΠληροφορίες για την Πολιτική Cookies
Gr
En

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η ΕΥΔΑΠ Α.Ε. στο πλαίσιο της ορθής και έγκαιρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού και σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 4.1.2 & 4.1.3.15.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ανακοινώνει το τροποποιημένο Οικονομικό Ημερολόγιο της Εταιρείας για το έτος 2023. Η τροποποίηση αφορά στην ημερομηνία διεξαγωγής της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και της επ’ αυτής σχετιζόμενες με το μέρισμα ημερομηνίες.

 

Πέμπτη, 27 Απριλίου 2023

Ανακοίνωση Οικονομικών Αποτελεσμάτων έτους 2022

Πέμπτη, 27 Απριλίου 2023

Ετήσια Ενημέρωση Αναλυτών μέσω τηλεδιάσκεψης 

Παρασκευή, 9 Ιουνίου 2023

Ειδική Συνέλευση Μετόχων Μειοψηφίας

Τετάρτη, 6 Σεπτεμβρίου 2023

Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση Μετόχων

Τετάρτη 13 Σεπτεμβρίου 2023*

Αποκοπή Μερίσματος (πριν την 15η Σεπτεμβρίου 2023 που σηματοδοτεί την ημέρα λήξης των Δικαιωμάτων σε μετοχές & των ΣΜΕ και Δικαιωμάτων στο Δείκτη FTSE/ATHEX Large Cap)

Πέμπτη 14 Σεπτεμβρίου 2023*

Δικαιούχοι Μερίσματος (record date)

Τετάρτη 20 Σεπτεμβρίου 2023*

Έναρξη καταβολής μερίσματος μέσω Τραπέζης

Πέμπτη, 28 Σεπτεμβρίου 2023

Ανακοίνωση Οικονομικών Αποτελεσμάτων Εξαμήνου

Πέμπτη, 28 Σεπτεμβρίου 2023

Ενημέρωση Αναλυτών μέσω τηλεδιάσκεψης

*Οι ανωτέρω αναφερθείσες ημερομηνίες σχετικά με τη διανομή μερίσματος, τελούν υπό την έγκριση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων

 

Σχετικό Αρχείο

Ακολουθήστε μας
Κατεβάστε την εφαρμογή μας