Αποδέχομαι τη χρήση cookiesΠληροφορίες για την Πολιτική Cookies
Gr
En

ΜΕΤΟΧΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ

Η διάρθρωση της μετοχικής σύνθεσης της ΕΥΔΑΠ Α.Ε. την  03.08.2023 είχε ως εξής:

 

Μέτοχος                        % Μετοχών Αριθμός Μετοχών Αριθμός Μετόχων
Ελληνικό Δημόσιο 50%+1 μετοχή 53.250.001 1
ΤΑΙΠΕΔ 11,33% 12.069.739 1
Νομικά Πρόσωπα 30,26% 32.222.470 313
Φυσικά Πρόσωπα 8,41% 8.957.790 21.411

Σύνολο

100,00% 106.500.000 21.726


Το σύνολο (100%) των μετοχών του ΤΑΙΠΕΔ κατέχεται από την «Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας Α.Ε.» (ΕΕΣΥΠ Α.Ε.), η οποία ελέγχει πλέον άμεσα τα δικαιώματα ψήφου 12.069.739 μετοχών (11,33%) μέσω του ΤΑΙΠΕΔ. Επομένως, το συνολικό ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου (άμεσα και έμμεσα) της ΕΕΣΥΠ Α.Ε. ανέρχεται σε 11,33%. Το Ελληνικό Δημόσιο ελέγχει κατά 100% την ΕΕΣΥΠ Α.Ε.

Κατεβάστε την εφαρμογή μας
Google Play app link Apple store app link
Ακολουθήστε μας