Αποδέχομαι τη χρήση cookiesΠληροφορίες για την Πολιτική Cookies
Gr
En

ΜΕΤΟΧΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ

Η διάρθρωση της μετοχικής σύνθεσης της ΕΥΔΑΠ Α.Ε. την  31.12.2022 είχε ως εξής:

 

 

 

Μέτοχος                        % Μετοχών Αριθμός Μετοχών Αριθμός Μετόχων
Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών & Περιουσίας               50%+1 μετοχή 53.250.001 1
ΤΑΙΠΕΔ 11,33% 12.069.739 1
Νομικά Πρόσωπα 30,72% 32.708.870 318
Φυσικά Πρόσωπα 7,95% 8.471.390 21.606

Σύνολο

100,00% 106.500.000 21.926


Το σύνολο (100%) των μετοχών του ΤΑΙΠΕΔ κατέχεται από την «Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας Α.Ε.» (ΕΕΣΥΠ Α.Ε.), η οποία ελέγχει πλέον άμεσα τα δικαιώματα ψήφου 53.250.001 μετοχών (50%+1 μετοχή) και έμμεσα τα  δικαιώματα ψήφου 12.069.739 μετοχών (11,33%) μέσω του ΤΑΙΠΕΔ. Επομένως, το συνολικό ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου (άμεσα και έμμεσα) της ΕΕΣΥΠ Α.Ε. ανέρχεται σε 61,33%. Το Ελληνικό Δημόσιο ελέγχει κατά 100% την ΕΕΣΥΠ Α.Ε.

Ακολουθήστε μας
Κατεβάστε την εφαρμογή μας