ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ ΜΕΤΟΧΩΝ

Στην ενότητα αυτή μπορείτε να δείτε αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων της ΕΥΔΑΠ από το 2007 μέχρι και σήμερα.

Σελ. 1 από 1
2022
Τακτική Γενική Συνέλευση 2022
Σχετικά άρθρα
1. Πρόσκληση

2. Έντυπο διορισμού αντιπροσώπου για εξ αποστάσεως συμμετοχή

3. Έντυπο διορισμού αντιπροσώπου για συμμετοχή στην ψηφοφορία ΠΡΙΝ τη ΓΣ

4. Έντυπο Επιστολικής Ψήφου

5. Συνολικός αριθμός μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου

6. Σχόλια Διοικητικού Συμβουλίου

7. Έκθεση Αποδοχών

8. Έκθεση Ελέγχου επί της Έκθεσης Αποδοχών 2021

9. Έκθεση Ανεξάρτητων μη Εκτελεστικών Μελών

10. Πολιτική Υποψηφιοτήτων

11. Ετήσια Αναφορά Πεπραγμένων

12. Όροι και Προϋποθέσεις εξ Αποστάσεως Γ.Σ.

13. Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

14.1 Πρόσθετο Υλικό Θέματος 5 Σχολίων Δ.Σ. - αρχείο 1 από 4

14.2 Πρόσθετο Υλικό Θέματος 5 Σχολίων Δ.Σ. - αρχείο 2 από 4

14.3 Πρόσθετο Υλικό Θέματος 5 Σχολίων Δ.Σ. - αρχείο 3 από 4

14.4 Πρόσθετο Υλικό Θέματος 5 Σχολίων Δ.Σ. - αρχείο 4 από 4

15.1 Πρόσθετο Υλικό Θέματος 6 Σχολίων Δ.Σ. - αρχείο 1 από 3

15.2 Πρόσθετο Υλικό Θέματος 6 Σχολίων Δ.Σ. - αρχείο 2 από 3

15.3 Πρόσθετο Υλικό Θέματος 6 Σχολίων Δ.Σ. - αρχείο 3 από 3

16. Μνημόνιο Συναντίληψης

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΕΥΔΑΠ Α.Ε.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2022