Αποδέχομαι τη χρήση cookiesΠληροφορίες για την Πολιτική Cookies
Gr
En

ΜΕΤΟΧΗ

Οι μετοχές της ΕΥΔΑΠ ΑΕ διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας διαιρείται σε 106.500.000 μετοχές ονομαστικής αξίας €0,60 η κάθε μια. Τα δικαιώματα των μετόχων της Εταιρείας, που πηγάζουν από τη μετοχή τους, είναι ανάλογα με το ποσοστό του κεφαλαίου, στο οποίο αντιστοιχεί η καταβεβλημένη αξία της μετοχής. Όλες οι μετοχές έχουν τα ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις και κάθε μετοχή ενσωματώνει όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που προβλέπει ο Νόμος και το Καταστατικό της Εταιρείας.

Η ευθύνη των μετόχων της Εταιρείας περιορίζεται στην ονομαστική αξία των μετοχών που κατέχουν.

Οι μετοχές της Εταιρείας διαπραγματεύονται στη Γενική Κατηγορία (Κύρια Αγορά), του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Η μετοχή της ΕΥΔΑΠ ΑΕ συμμετέχει με σημαντική στάθμιση στο Γενικό Δείκτη του Χ.Α., στο Δείκτη FTSE/ΧΑ LargeCap, καθώς και στο Δείκτη ATHEXESG.

 

Σύμβολο μετοχής

Bloomberg

EYDAP:GA

Reuters

EYDR.AT

ATHEX

EYDAP

Κατεβάστε την εφαρμογή μας
Google Play app link Apple store app link
Ακολουθήστε μας