Αποδέχομαι τη χρήση cookiesΠληροφορίες για την Πολιτική Cookies
Gr
En

ΜΕΡΙΣΜΑ

Η ΕΥΔΑΠ διαμορφώνει τη μερισματική της πολιτική, λαμβάνοντας υπόψη την πορεία τόσο των καθαρών κερδών, όσο και τις διαθέσιμες ταμειακές ροές. Το ύψος του μερίσματος ανά μετοχή κάθε οικονομικής χρήσης αποφασίζεται από την Τακτική Γενική Συνέλευση, μετά από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου. Το μέρισμα καταβάλλεται σε μετρητά, εκτός αν αποφασιστεί διαφορετικά από τη Γενική Συνέλευση.

 

  Ημερομηνία Γενικής Συνέλευσης Δικαιούχοι οι κάτοχοι την Ημερομηνία Αποκοπής Μερίσματος Ημερομηνία Πληρωμής Μερίσματος Μέρισμα ανά Μετοχή που πληρώθηκε
2023 07.06.2024 13.06.2024 12.06.2024 19.06.2024  
2022 06.09.2023 14.09.2023 13.09.2023 20.09.2023 0,02
2021 30.08.2022 06.09.2022 05.09.2022 12.09.2022 0,28
2020 25.06.2021 01.07.2021 30.06.2021 07.07.2021 0,47****
2019 26.06.2020 01.07.2020 30.06.2020 06.07.2020 0,38
2018 26.06.2019 01.07.2019 28.06.2019 05.07.2019 0,27
2017 18.06.2018 25.06.2018 22.06.2018 29.06.2018 0,20
2016 16.06.2017 23.06.2017 22.06.2017 29.06.2017 0,11
2015 22.06.2016 29.06.2016 28.06.2016 05.07.2016 0,69***
2014 29.04.2015 06.05.2015 05.05.2016 12.05.2016 0,20
2013 30.04.2014 07.05.2014 05.05.2014 13.05.2014 0,38 **
2012 28.06.2013 05.07.2013 03.07.2013 11.07.2013 0,15
2012 26.07.2013 02.08.2013 31.07.2013 08.08.2013 0.05*
2011 12.06.2012 06.07.2012 04.07.2012 12.07.2012 0,17
2010 10.06.2011 08.07.2011 06.07.2011 14.07.2011 0,04
2009 04.06.2010 08.07.2010 06.07.2010 14.07.2010 0,02
2008 05.06.2009 08.07.2009 06.07.2009 14.07.2009 0,13
2007 02.06.2008 03.06.2008 04.06.2008 12.06.2008 0,14
2006 01.06.2007 04.06.2007 05.06.2007 13.06.2007 0,11
2005 30.06.2006 03.07.2006 04.07.2006 12.07.2006 0,07
2004 29.06.2005 29.06.2005 30.06.2005 26.08.2005 0,06
2003 11.06.2004 11.06.2004 14.06.2004 26.07.2004 0,13
2002 25.06.2003 25.06.2003 26.06.2003 28.07.2003 0,10
2001 28.06.2002 28.06.2002 01.07.2002 29.07.2002 0,22
2000 27.06.2001 27.06.2001 28.06.2001 31.07.2001 0,21

 

 

* έκτακτο μέρισμα 0,05 € από κέρδη παρελθουσών χρήσεων

** 0,36 € μέρισμα χρήσης 2013 και 0,02 € διανομή αποθεματικού από αφορολόγητα έσοδα

***0,31 € μέρισμα χρήσης 2015 και έκτακτο μέρισμα 0,38 € από κέρδη παρελθουσών χρήσεων

**** 0,47€ μέρισμα παρελθουσών χρήσεων (0,24€ ) και μέρισμα από επιστροφή κεφαλαίου (0,23€)

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούνται οι μέτοχοι να επικοινωνούν με την Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Μετόχων & Εταιρικών Ανακοινώσεων, Ωρωπού 156, 11146 Γαλάτσι, Tηλ. 210 214 4401, 210 214 4479, Fax 210 21 44 437 ή στο eydap-met@eydap.gr.

Κατεβάστε την εφαρμογή μας
Google Play app link Apple store app link
Ακολουθήστε μας