ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΔΙΑΚΟΠΩΝ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

Δήμος: Περιοχή:

ΝΙΚΑΙΑ
23/6/2018
(ΝΙΚΑΙΑ, ΝΙΚΑΙΑ) Ατταλείας και Λαοδικείας
23/6/2018
(ΝΙΚΑΙΑ, ΝΙΚΑΙΑ) Μάρκου Μπότσαρη και Ολύμπου