ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Γιατί είναι σκόπιμο να ταυτοποιηθώ ;


Η ΕΥΔΑΠ Α.Ε. σχεδιάζει και υλοποιεί σύγχρονες υπηρεσίες για την καλύτερη εξυπηρέτηση των Πελατών της δίνοντας πλέον σημαντική βαρύτητα και στις ηλεκτρονικές, μέσω Διαδικτύου, υπηρεσίες. Τα νέα αυτά, σύγχρονα, εργαλεία εξυπηρέτησης μπορούν να αποδώσουν μόνον, εφ΄όσον οι Πελάτες / Υδρευόμενοι και τα στοιχεία τους είναι γνωστά στην Εταιρεία. Πολλές από τις ήδη προσφερόμενες μέσω της Ιστοθέσης μας υπηρεσίες απευθύνονται μόνον σε ταυτοποιημένους Πελάτες, διότι με τον τρόπο αυτόν εξασφαλίζεται και η προστασία προσωπικών ή / και ευαίσθητων δεδομένων.


Επιστροφή...