ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Ποιός Πελάτης θεωρείται ταυτοποιημένος;


Ταυτοποιημένος θεωρείται ο Πελάτης /Υδρευόμενος, ο οποίος έχει γνωστοποιήσει τα στοιχεία του στην Εταιρεία (όπως π.χ. ονοματεπώνυμο / επωνυμία, διεύθυνση κατοικίας / έδρας, ΑΦΜ, τηλέφωνα επικοινωνίας, e-mail κ.λπ.), για κάθε παροχή ακινήτου του οποίου είναι νόμιμος ένοικος ή ιδιοκτήτης και φροντίζει για την επικαιροποίησή τους, εάν και εφ΄όσον υπάρξει ανάγκη, π.χ. αγορά ή πώληση ακινήτου, αποχώρηση ενοίκου, νέος ένοικος σε ακίνητο κ.λπ.


Επιστροφή...