ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΛΑΤΗ

Ποιός Πελάτης θεωρείται ταυτοποιημένος ;

Ταυτοποιημένος θεωρείται ο Πελάτης /Υδρευόμενος, ο οποίος έχει γνωστοποιήσει τα στοιχεία του στην Εταιρεία (όπως π.χ. ονοματεπώνυμο / επωνυμία, διεύθυνση κατοικίας / έδρας, ΑΦΜ, τηλέφωνα επικοινωνίας, e-mail κ.λπ.), για κάθε παροχή ακινήτου του οποίου είναι νόμιμος ένοικος ή ιδιοκτήτης και φροντίζει για την επικαιροποίησή τους, εάν και εφ΄όσον υπάρξει ανάγκη, π.χ. αγορά ή πώληση ακινήτου, αποχώρηση ενοίκου, νέος ένοικος σε ακίνητο κ.λπ.


Γιατί είναι σκόπιμο να ταυτοποιηθώ ;

Η ΕΥΔΑΠ Α.Ε. σχεδιάζει και υλοποιεί σύγχρονες υπηρεσίες για την καλύτερη εξυπηρέτηση των Πελατών της δίνοντας πλέον σημαντική βαρύτητα και στις ηλεκτρονικές, μέσω Διαδικτύου, υπηρεσίες. Τα νέα αυτά, σύγχρονα, εργαλεία εξυπηρέτησης μπορούν να αποδώσουν μόνον, εφ΄όσον οι Πελάτες / Υδρευόμενοι και τα στοιχεία τους είναι γνωστά στην Εταιρεία. Πολλές από τις ήδη προσφερόμενες μέσω της Ιστοθέσης μας υπηρεσίες απευθύνονται μόνον σε ταυτοποιημένους Πελάτες, διότι με τον τρόπο αυτόν εξασφαλίζεται και η προστασία προσωπικών ή / και ευαίσθητων δεδομένων.


Πως μπορώ να ταυτοποιηθώ και να επικαιροποιώ τα στοιχεία μου;

για κάθε παροχή ακινήτου του οποίου είστε Ιδιοκτήτης ή Ενοικος μπορείτε ταυτοποιηθείτε και να επικαιροποιείτε τα στοιχεία σας :

 

  • μέσω της Ιστοθέσης μας : Ο Λογαριασμός σας > Διόρθωση Στοιχείων
  • με το απόκομμα του λογαριασμού υδροληψίας που σας αποστέλλουμε στην διεύθυνση του ακινήτου (βλ. τις τυπωμένες οδηγίες στην πίσω όψη)
  • στα ΚΕΠ μέσω των προβλεπομένων εντύπων
  • στα Περιφερειακά Κέντρα της ΕΥΔΑΠ Α.Ε.  • Είναι τα προσωπικά μου στοιχεία ασφαλή ;

    Η ΕΥΔΑΠ Α.Ε. έχει δεσμευθεί και δεσμεύεται βάσει του Νόμου περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων να μην διαθέτει ή δημοσιοποιεί σε Τρίτους τα προσωπικά και ευαίσθητα δεδομένα των Πελατών της.