Αποδέχομαι τη χρήση cookiesΠληροφορίες για την Πολιτική Cookies
Gr
En

ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

H ΕΥΔΑΠ, συνεπής όπως πάντα στον κοινωνικό της ρόλο, παρέχει στους πελάτες της τη δυνατότητα - κατόπιν σχετικής αιτήσεως - ρύθμισης σε δόσεις των πάσης φύσεως ληξιπρόθεσμων οφειλών τους.

Πως μπορώ να υποβάλλω το αίτημά μου;

Το αίτημά σας για σύναψη διακανονισμού μπορεί να υποβληθεί είτε στο αρμόδιο Περιφερειακό Κέντρο, είτε ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα μας www.eydap.gr

 
Ποιά οφειλή μπορώ να διακανονίσω;

Για την έναρξη δοσιακής ρύθμισης είναι απαραίτητη η ύπαρξη οφειλών άνω των 60,00€ συνολικά.

 
Ποιά είναι η ελάχιστη δόση;

Η ελάχιστη δόση δεν μπορεί να είναι κατώτερη των 20,00€.

 
Μέχρι πόσες δόσεις μπορώ να αιτηθώ;

Το αιτούμενο πλήθος δόσεων για σύναψη διακανονισμού μέσω ηλεκτρονικού αιτήματος δεν μπορεί να υπερβαίνει τις δεκαοχτώ (18).
Για μεγαλύτερο πλήθος δόσεων, θα πρέπει να απευθυνθείτε στο αρμόδιο Περιφερειακό Κέντρο.
Εάν είστε κάτοχος του Έκτακτου Ειδικού Τιμολογίου της ΕΥΔΑΠ (δικαιούχοι Ν. 4389/2016), μπορείτε να ρυθμίσετε το σύνολο των οφειλών σας κατ’ ανώτατο μέχρι τριάντα έξι (36) άτοκες μηνιαίες δόσεις.

 
Πότε πληρώνω τις δόσεις μου;

Η άμεση καταβολή της πρώτης δόσης είναι προϋπόθεση για την ενεργοποίηση του διακανονισμού. Η ημερομηνία λήξης των υπολοίπων δόσεων είναι η τελευταία εργάσιμη ημέρα των επόμενων μηνών από την ημερομηνία δημιουργίας του διακανονισμού.

 
Τι δικαιολογητικά χρειάζομαι;
 • Αντίγραφο αποδεικτικού ταυτοπροσωπίας (ταυτότητα, διαβατήριο κ.λ.π)
 • Εξουσιοδότηση ή πληρεξούσιο (σε περίπτωση τρίτου)
 • Αν είστε ιδιοκτήτης, πρόσφατο Ε9 ή συμβόλαιο ιδιοκτησίας. Αν κάνατε Ενημέρωση στοιχείων εντός του τελευταίου εξαμήνου, δεν θα σας ζητηθεί.
 • Αν είστε ένοικος, θεωρημένη υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/86 με τη συναίνεση του ιδιοκτήτη και μισθωτήριο συμβόλαιο. Αν κάνατε Ενημέρωση στοιχείων εντός του τελευταίου εξαμήνου, δεν θα σας ζητηθεί μισθωτήριο συμβόλαιο.
 • Σε περίπτωση Εταιρείας, η αίτηση υποβάλλεται από το νόμιμο εκπρόσωπο και απαιτείται η επισύναψη καταστατικού ή ΦΕΚ.
 
Άλλες χρήσιμες πληροφορίες....
 • Οι δόσεις είναι έντοκες.
 • Δεν μπορείτε να αιτηθείτε διακανονισμό για παροχή για την οποία υπάρχει ήδη διακανονισμός ενεργός (σε εξέλιξη).
 • Σε περίπτωση που επιθυμείτε νέο διακανονισμό ενώ υπάρχουν τουλάχιστον δυο ακυρωμένοι, θα πρέπει να απευθυνθείτε στο αρμόδιο Περιφερειακό Κέντρο.
 • Σε περίπτωση κοινόχρηστης παροχής, η αίτηση για διακανονισμό υποβάλλεται στο αρμόδιο Περιφερειακό Κέντρο (απαιτείται η προσκόμιση πρακτικού συνέλευσης ή κατάστασης κοινοχρήστων).
 
Τι πρέπει να προσέχω;
 • Η εξόφληση των δόσεων πρέπει να γίνεται με συνέπεια. Κι αυτό γιατί με την καθυστέρηση πληρωμής δύο δόσεων, εκδίδεται αυτόματα τεχνική ενέργεια διακοπής της υδροδότησης. Ειδικά για τα μισθωμένα ακίνητα, η τεχνική ενέργεια διακοπής εκδίδεται αυτόματα αμέσως μετά την καθυστέρηση πληρωμής μίας δόσης.
 • Εάν καταστούν ληξιπρόθεσμες 3 δόσεις ή 2 δόσεις σε περίπτωση μισθωμένου ακινήτου, ο διακανονισμός ακυρώνεται.
 • Σε κάθε περίπτωση, ο διακανονισμός ισχύει μόνο εφόσον εξοφλούνται εμπρόθεσμα και οι τρέχοντες λογαριασμοί.

   

 

Επόμενο

Left image banner
Κατεβάστε την εφαρμογή μας
Google Play app link Apple store app link
Ακολουθήστε μας