ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

Εδώ μπορείτε να εξοφλήσετε τον λογαριασμό σας ή τη δόση του διακανονισμού σας, ακόμα και αν έχει λήξει.

Παρακαλούμε συμπληρώστε τον 18ψήφιο Αριθμό Παραστατικού χωρίς κενά ή παύλες, καθώς και το πληρωτέο ποσό που αναγράφεται στον λογαριασμό σας.
Αν επιθυμείτε να καταβάλετε μικρότερο ποσό, συμπληρώστε το νέο ποσό και επιλέξτε το πεδίο "Επιθυμώ να κάνω μερική εξόφληση". Σε αυτή την περίπτωση, ισχύουν οι νόμιμοι τόκοι υπερημερίας για το εναπομείναν ποσό.
Επιθυμώ να κάνω μερική εξόφληση (ισχύει μόνο για λογαριασμούς, όχι για διακανονισμούς). Σε αυτή την περίπτωση, η ΕΥΔΑΠ δεν παύει να διατηρεί το δικαίωμα διακοπής υδροδότησης για ληξιπρόθεσμες οφειλές.
Έχω λάβει γνώση και αποδέχομαι την Πολιτική Ορθής Χρήσης και την Πολιτική προστασίας Προσωπικών Δεδομένων Καταναλωτών
 
  • Η ΕΥΔΑΠ αναγνωρίζοντας την αναστάτωση που έχει δημιουργήσει η καθυστερημένη παράδοση λογαριασμών ημερομηνίας έκδοσης από 24/11 έως και 9/12/2020 (μεταβατικό στάδιο αλλαγής διανομέα), ενημερώνει ότι παρατείνει την ημερομηνία λήξης τους για ένα μήνα (30 ημερολογιακές ημέρες), χωρίς καμία επιβάρυνση για τους πελάτες. Οι τόκοι εκπρόθεσμης καταβολής που τυχόν έχουν καταβληθεί, θα πιστωθούν στον επόμενο λογαριασμό.
  • Η ΕΥΔΑΠ στο πλαίσιο της στήριξης των καταναλωτών απέναντι στον κορωνοϊό και της ευαισθησίας που τη διακρίνει για τις επιπτώσεις του Covid19 στους επιχειρηματικούς κλάδους που έχουν πληγεί από την αναστολή των δραστηριοτήτων τους, ενημερώνει ότι σύντομα θα ανακοινώσει πρωτοβουλίες και ενέργειες για τις επιχειρήσεις που βρίσκονται σε αναστολή λειτουργιών και υπάγονται στο επαγγελματικό τιμολόγιο της Εταιρείας.