ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΣΑΣ

Η ΕΥΔΑΠ ΑΕ, για τη δική σας διευκόλυνση, σας προσφέρει πολλούς εναλλακτικούς τρόπους εξόφλησης των λογαριασμών ύδρευσης. Έτσι, ο λογαριασμός σας, μπορεί να εξοφληθεί:
 

  • Στα ταμεία και τα Αυτόματα Μηχανήματα Πληρωμής των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πελατών της ΕΥΔΑΠ. Τα ταμεία διαθέτουν POS.
  • Στα ΕΛΤΑ νομού Αττικής.
  • Στα καταστήματα τραπεζών (ταμεία - αυτόματα μηχανήματα) και σε επιλεγμένους συνεργάτες αυτών. Στην Εθνική Τράπεζα υποστηρίζεται επιπλέον και μερική εξόφληση λογαριασμού.
  • Με πάγια εντολή στις Τράπεζες Εθνική, Πειραιώς, Eurobank, Alpha Bank, Αττικής και Citibank.
  • Με ηλεκτρονική εξόφληση μέσω της Ηλεκτρονικής Τραπεζικής συνεργαζομένων Τραπεζών. Για την ενδεχόμενη χρέωση της συναλλαγής αυτής θα ενημερωθείτε στην ιστοσελίδα ηλεκτρονικής πληρωμής της Τράπεζάς σας.
  • Από το site μας με ηλεκτρονική εξόφληση με χρεωστική, πιστωτική ή προπληρωμένη κάρτα των εκάστοτε συνεργαζόμενων Τραπεζών (Πειραιώς, Εθνική, Alpha Bank, Eurobank, Attica Bank, των Συνεταιριστικών Τραπεζών : Δράμας, Ηπείρου, Θεσσαλίας, Καρδίτσας, Σερρών, Χανίων και Παγκρήτιας), καθώς και κάρτες λοιπών παρόχων (Visa, Mastercard, Maestro) μέσω ασφαλούς σελίδας Συστήματος Πληρωμών ΔΙΑΣ. Υποστηρίζεται και μερική εξόφληση λογαριασμού.

Μην Ξεχνάτε
Ο λογαριασμός μετά τη λήξη προθεσμίας πληρωμής του επιβαρύνεται με προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής. Στην περίπτωση αυτή η ΕΥΔΑΠ ΑΕ έχει το δικαίωμα διακοπής της υδροδότησης χωρίς άλλη ειδοποίηση και ο πελάτης χρεώνεται με τα έξοδα διακοπής - επανασύνδεσης. Κατά την επαναφορά της υδροδότησης, πρέπει οι βρύσες του υδροδοτούμενου ακινήτου να είναι κλειστές.

Η ΕΥΔΑΠ αναγνωρίζοντας την αναστάτωση που έχει δημιουργήσει η καθυστερημένη παράδοση λογαριασμών ημερομηνίας έκδοσης από 24/11 έως και 9/12/2020 (μεταβατικό στάδιο αλλαγής διανομέα), ενημερώνει ότι παρατείνει την ημερομηνία λήξης τους για ένα μήνα (30 ημερολογιακές ημέρες), χωρίς καμία επιβάρυνση για τους πελάτες. Οι τόκοι εκπρόθεσμης καταβολής που τυχόν έχουν καταβληθεί, θα πιστωθούν στον επόμενο λογαριασμό.