ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Οδηγίες για Διόρθωση Στοιχείων

Η ηλεκτρονική διόρθωση στοιχείων προσφέρεται μόνο σε άτομα άνω των 18. Για ανηλίκους παρακαλούμε να απευθυνθείτε στο αρμόδιο Περιφερειακό Κέντρο ΕΥΔΑΠ.
Για να επικαιροποιήσετε τα στοιχεία σας σε μια παροχή σας, δώστε πρώτα τα 7 πρώτα ψηφία του Αριθμού Μητρώου (1)
και τον Αριθμό Μετρητή (2), (κεφαλαία ελληνικά, με κενό αν υπάρχει κενό), όπως ακριβώς αναγράφονται σε κάποιο λογαριασμό της παροχής.
Ακολούθως μπορείτε:
  • να εισάγετε/διορθώσετε τα στοιχεία του Καταναλωτή (ιδιοκτήτη, ενοίκου)
  • να χαρακτηρίσετε την παροχή σαν κοινόχρηστη
  • να ορίσετε διαφορετική διεύθυνση παράδοσης του λογαριασμού.
Προσέξτε:
Σε περίπτωση που σας ζητηθεί να υποβάλετε παραστατικά (συμβόλαια κυριότητας, μίσθωσης, εξουσιοδοτήσεις κλπ), έχετε υπόψιν ότι, αν επιλέξτε αποστολή των παραστατικών με φαξ, η εκπρόθεσμη υποβολή τους θα οδηγήσει στην απόρριψη του αιτήματός σας.

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΠΡΟΣΕΞΤΕ:

Η υποβολή των προς διόρθωση στοιχείων πρέπει σε ορισμένες περιπτώσεις να συνοδεύεται από τα ακόλουθα παρασταστικά για λόγους εγκυρότητας:
  • για Δήλωση νέου ιδιοκτήτη: Ε9
  • για Δήλωση νέου Ενοίκου: Μισθωτήριο συμβόλαιο από taxis
  • για Δήλωση Παροχής ως Κοινόχρηστης: Κατάλληλη εξουσιοδότηση
Τα παρασταστικά πρέπει να αποσταλούν εντός 5 ημερών με φαξ στο αρμόδιο Περιφερειακό Κέντρο ή να υποβληθούν κατά τη διαδικασία διόρθωσης ηλεκτρονικά.
Για την ηλεκτρονική υποβολή τα παραστατικά πρέπει να είναι ήδη διαθέσιμα στον υπολογιστή σας σε ηλεκτρονική μορφή (ευκρινή, μεγέθους έως 400KB).
Πληκτρολογήστε τους χαρακτήρες που βλέπετε στην εικόνα (κεφαλαία, λατινικοί χαρακτήρες)