Αποδέχομαι τη χρήση cookiesΠληροφορίες για την Πολιτική Cookies
Gr
En

ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ακουστικών Αρχείων Απολογισμού 2022 για Εταιρική ιστοθέση
 
Η ΕΥΔΑΠ, για την ισότιμη πρόσβαση στην πληροφόρηση σε ανθρώπους με οπτική αναπηρία, δημιούργησε μια σύντομη περίληψη της Έκθεσης Βιώσιμης Ανάπτυξης, σε μορφή ομιλούντος βιβλίου.
 
Τα ακουστικά αρχεία ακολουθούν το περιεχόμενο της ετήσιας Έκθεσης Βιώσιμης Ανάπτυξης με ανάδειξη των στρατηγικών προτεραιοτήτων Βιώσιμης Ανάπτυξης της ΕΥΔΑΠ με κριτήρια ESG. Περιλαμβάνουν την ανάλυση των ουσιαστικών εταιρικών θεμάτων και την επισκόπηση των οικονομικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών επιδόσεών της (ESGs) για το 2022, με περίοδο αναφοράς από την 1η Ιανουαρίου 2022 έως την 31η Δεκεμβρίου 2022.
 
Τα ακουστικά αρχεία της έκθεσης είναι χωρισμένα σε 6 ενότητες που περιλαμβάνουν επιμέρους κεφάλαια. 
 
Πρώτη ενότητα. (Διάρκεια 24.58) Αναφέρεται σε γενικά στοιχεία της Έκθεσης, στο Προφίλ του Ομίλου ΕΥΔΑΠ Α.Ε., στα σημαντικά γεγονότα, στην Οικονομική Επίδοση και Ανάπτυξη της Εταιρείας και στην Ανάλυση Ουσιαστικότητας.
Αναλυτικά τα περιεχόμενα της ενότητας:
 
1. Σχετικά με την Έκθεση, διάρκεια 03:26 (κάντε κλικ εδώ)
2. Σχετικά με τον Όμιλό ΕΥΔΑΠ ΑΕ, διάρκεια 09:13 (κάντε κλικ εδώ)
3. Στρατηγική για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, διάρκεια 01:55 (κάντε κλικ εδώ)
4. Οικονομική Επίδοση, διάρκεια 06:33 (κάντε κλικ εδώ)
5. Ανάλυση Ουσιαστικότητας, διάρκεια 03:51 (κάντε κλικ εδώ)
 
Δεύτερη Ενότητα. (Διάρκεια 46.59) Αναλύονται θέματα σχετικά με το Περιβάλλον και πιο συγκεκριμένα τη Βιώσιμη Διαχείριση Φυσικών Πόρων, την Προστασία των Οικοσυστημάτων, Βιοποικιλότητας και  Θαλασσιού Περιβάλλοντος, την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή (Μέτρηση, Εκπομπές, Ενέργεια και Στρατηγικές Μετριασμού Κλιματικής Αλλαγής) και τέλος την Κυκλική Οικονομία.
Αναλυτικά τα περιεχόμενα της ενότητας:
 
1. Βιώσιμη Διαχείριση Φυσικών Πόρων/Πηγών Ύδρευσης, διάρκεια 03:25 (κάντε κλικ εδώ)
2. Προστασία Οικοσυστημάτων, διάρκεια 08:53 (κάντε κλικ εδώ)
3. Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή, διάρκεια 23:07 (κάντε κλικ εδώ)
4. Κυκλική Οικονομία, διάρκεια 11:34 (κάντε κλικ εδώ)
 
Τρίτη Ενότητα. (Διάρκεια 47:30) Γίνεται αναφορά στα θέματα που εντάσσονται στο Κεφάλαιο Κοινωνία: Υγεία και Ασφάλεια Καταναλωτών και Εργαζομένων - Πρόσβαση σε καθαρό νερό - Κάλυψη δικτύου ύδρευσης, Δίκτυο Αποχέτευσης Συλλογή και Επεξεργασία Λυμάτων - Έργα Ανατολικής Αττικής.
Αναλυτικά τα περιεχόμενα της ενότητας:
 
1. Πρόσβαση Σε Καθαρό Νερό, Παροχή & Κάλυψη Δικτύου Ύδρευσης, διάρκεια 05:38 (κάντε κλικ εδώ)
2. Εξυπηρέτηση Πελατών με ασφάλεια – Προσιτό Τιμολόγιο, διάρκεια 04:58 (κάντε κλικ εδώ)
3. Ποιότητα Ποσίμου Νερού, διάρκεια 11:57 (κάντε κλικ εδώ)
4. Δίκτυο Αποχέτευσης ΕΥΔΑΠ – Συλλογή & Επεξεργασία Λυμάτων έργα Ανατολικής Αττικής, διάρκεια 24:57 (κάντε κλικ εδώ)
 
Τέταρτη Ενότητα. (Διάρκεια 48.57) Συνέχεια της θεματικής ενότητας Κοινωνία και συγκεκριμένα: Υγεία και Ασφάλεια Εργαζομένων, Εξυπηρέτηση Πελατών με ασφάλεια - Προσιτό Τιμολόγιο, Διαφορετικότητα & Ίσες Ευκαιρίες – Προστασία Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Εργασιακές Πρακτικές, Προσέλκυση & Διατήρηση Ταλέντων, Εκπαίδευση & Ανάπτυξη Εργαζομένων.
Αναλυτικά τα περιεχόμενα της ενότητας:
 
1. Υγειά & Ασφάλεια Εργαζομένων, διάρκεια 08:42 (κάντε κλικ εδώ)
2. Εξυπηρέτηση Πελατών με ασφάλεια – Προσιτό Τιμολόγιο, διάρκεια 14:44 (κάντε κλικ εδώ)
3. Διαφορετικότητα & Ίσες Ευκαιρίες – Προστασία Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, διάρκεια 09:41 (κάντε κλικ εδώ)
4. Εργασιακές Πρακτικές, διάρκεια 08:52 (κάντε κλικ εδώ)
5. Προσέλκυση & Διατήρηση Ταλέντων, διάρκεια 00:45 (κάντε κλικ εδώ)
6. Εκπαίδευση & Ανάπτυξη Εργαζομένων, διάρκεια 05:57 (κάντε κλικ εδώ)
 
Πέμπτη Ενότητα. (Διάρκεια 19:21) Το τέλος του κεφαλαίου Κοινωνία, με αναφορά σε: Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας, Τοπική Κοινωνία - Περιβαλλοντική Αφύπνιση, Διαχείριση Πολιτιστικής Κληρονομιάς.
Αναλυτικά τα περιεχόμενα της ενότητας:
 
1. Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας, διάρκεια 07:08 (κάντε κλικ εδώ)
2. Τοπική Κοινωνία - Περιβαλλοντική Αφύπνιση, διάρκεια 07:34 (κάντε κλικ εδώ)
3. Διαχείριση Πολιτιστικής Κληρονομιάς, διάρκεια 03:47 (κάντε κλικ εδώ)
 
Έκτη Ενότητα. (Διάρκεια 28.44) Το τελευταίο κεφάλαιο αναφέρεται στη Διακυβέρνηση: Εταιρική Διακυβέρνηση, Καταπολέμηση Διαφθοράς, Προστασία Προσωπικών Δεδομένων, Ψηφιακός μετασχηματισμός, Γνωστοποιήσεις σύμφωνα με το άρθρο 8 του Κανονισμού Ταξινομίας.
Αναλυτικά τα περιεχόμενα της ενότητας:
 
1. Εταιρική Διακυβέρνηση, διάρκεια 15:20 (κάντε κλικ εδώ)
2. Καταπολέμηση Διαφθοράς, διάρκεια 02:45 (κάντε κλικ εδώ)
3. Προστασίας  Προσωπικών Δεδομένων, διάρκεια 02:21 (κάντε κλικ εδώ)
4. Ψηφιακός Μετασχηματισμός, διάρκεια 08:18 (κάντε κλικ εδώ)
 
 

Κατεβάστε την εφαρμογή μας
Google Play app link Apple store app link
Ακολουθήστε μας