Αποδέχομαι τη χρήση cookiesΠληροφορίες για την Πολιτική Cookies
Gr
En

ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ 2021

Η ΕΥΔΑΠ, για την ισότιμη πρόσβαση στην πληροφόρηση σε ανθρώπους με προβλήματα όρασης και ολικά τυφλούς, δημιούργησε μια σύντομη περίληψη της Έκθεσης Βιώσιμης Ανάπτυξης, σε μορφή ομιλούντος εντύπου.

Τα ακουστικά αρχεία ακολουθούν το περιεχόμενο της ετήσιας Έκθεσης Βιώσιμης Ανάπτυξης με ανάδειξη των στρατηγικών προτεραιοτήτων Βιώσιμης Ανάπτυξης της ΕΥΔΑΠ με κριτήρια ESG.  Περιλαμβάνουν την ανάλυση των ουσιαστικών εταιρικών θεμάτων και την επισκόπηση των οικονομικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών επιδόσεών (ESGs) της για το 2021, με περίοδο αναφοράς από 1η Ιανουαρίου 2021 έως την 31η Δεκεμβρίου2021.

Πρώτη ενότητα. Διάρκεια 27.45. Αναφέρεται σε γενικά στοιχεία της Έκθεσης, στο Προφίλ του Ομίλου ΕΥΔΑΠ, στην Οικονομική Επίδοση και Ανάπτυξη της Εταιρείας και στην Ανάλυση Ουσιαστικότητας. (κάντε κλικ για να κατεβάσετε το αρχείο)

Δεύτερη Ενότητα. Διάρκεια 33.43. Αναλύονται θέματα σχετικά με το Περιβάλλον και πιο συγκεκριμένα στη Διαχείριση Φυσικών Πόρων, την Προστασία της Βιοποικιλότητας, την Προστασία του Θαλασσιού Περιβάλλοντος, τη Μέτρηση και Μείωση των εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου και άλλων αερίων, την Εξοικονόμηση Ενέργειας και τέλος στην Κυκλική Οικονομία – Διαχείριση Υγρών και Στερεών Αποβλήτων. (κάντε κλικ για να κατεβάσετε το αρχείο)

Τρίτη Ενότητα. Διάρκεια 43.10. Γίνεται αναφορά στα θέματα που εντάσσονται στο Κεφάλαιο Κοινωνία: Πρόσβαση σε καθαρό νερό – Κάλυψη δικτύου ύδρευσης, Υγεία και ασφάλεια πελατών και τελικών καταναλωτών, Δίκτυο Αποχέτευσης και Έργα Ανατολικής Αττικής. (κάντε κλικ για να κατεβάσετε το αρχείο)

Τέταρτη Ενότητα. Διάρκεια 26.09. Συνέχεια της θεματικής ενότητας Κοινωνία και συγκεκριμένα: Σεβασμός των Ανθρώπινων Δικαιωμάτων στην Εργασία, Υγεία και Ασφάλεια Εργαζομένων, Κατάρτιση και Εκπαίδευση Εργαζόμενων. (κάντε κλικ για να κατεβάσετε το αρχείο)

Πέμπτη Ενότητα. Διάρκεια 28.10. Το τέλος του κεφαλαίου Κοινωνία, με αναφορά σε: Οικοδόμηση σταθερής σχέσης εμπιστοσύνης με τους πελάτες και τελικούς καταναλωτές, Προσιτό Τιμολόγιο κα εξυπηρέτηση καταναλωτών με ασφάλεια, Εταιρική υπευθυνότητα – υποστήριξη τοπικής κοινωνίας – Περιβαλλοντική αφύπνιση, Διαχείριση πολιτιστικής κληρονομιάς – Ιστορικό αρχείο ΕΥΔΑΠ.(κάντε κλικ για να κατεβάσετε το αρχείο)

Έκτη Ενότητα. Διάρκεια 48.34. Το τελευταίο κεφάλαιο αναφέρεται στη Διακυβέρνηση. Εταιρική Διακυβέρνηση – Πρακτικές επιχειρηματικής ηθικής και ακεραιότητας, Ψηφιακός μετασχηματισμός, Προστασία προσωπικών δεδομένων Εφοδιαστική αλυσίδα, Γνωστοποιήσεις σύμφωνα με το άρθρο 8 του Κανονισμού Ταξινομίας. (κάντε κλικ για να κατεβάσετε το αρχείο)

Κατεβάστε την εφαρμογή μας
Google Play app link Apple store app link
Ακολουθήστε μας