Αποδέχομαι τη χρήση cookiesΠληροφορίες για την Πολιτική Cookies
Gr
En

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ

Η ΕΥΔΑΠ δεσμεύεται να διεξάγει όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων της με διαφάνεια, ήθος και ακεραιότητα, διασφαλίζοντας την άριστη ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχει και εστιάζοντας στον πελάτη. Στόχος της είναι να εφαρμόζει μια συνεχή διαδικασία βελτίωσης με σκοπό να ενισχύσει τη φήμη της ως Εταιρεία με ήθος.

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

 • Σύνταξη κειμένου Εσωτερικού Κανονισμού Εταιρικής Διακυβέρνησης που αποτελεί συγχώνευση και επικαιροποίηση του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης και του Κανονισμού Εσωτερικής Λειτουργίας της ΕΥΔΑΠ με στόχο την εύρυθμη λειτουργία της Εταιρείας.
 • Εκπροσώπηση μετόχων μειοψηφίας και εργαζομένων στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.
 • Λειτουργία Επιτροπής Ελέγχου

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΎΔΑΤΟΣ

 • Καθημερινοί έλεγχοι στο ανεπεξέργαστο νερό των τεσσάρων ταμιευτήρων (Μαραθώνας, Υλίκη, Μόρνος, Εύηνος) στο πόσιμο νερό των Μονάδων Επεξεργασίας Νερού και του δικτύου ύδρευσης.
 • Διαπίστευση κατά ISO EN 17025 των Χημικών Εργαστηρίων Γαλατσίου και Πολυδενδρίου, όπως και του Μικροβιολογικού Εργαστηρίου.
 • Διεξαγωγή 120.000 περίπου χημικών και μικροβιολογικών αναλύσεων ετησίως.
 • Δημιουργία αρχείου έρευνας της ΕΥΔΑΠ από την Υπηρεσία Research  & Development για τη διάχυση της επιστημονικής γνώσης.
 • Συμμετοχή της ΕΥΔΑΠ σε χρηματοδοτούμενα ερευνητικά προγράμματα που καλύπτουν τα πεδία ενδιαφέροντος της Εταιρείας.

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ

 • Προώθηση καινοτόμων και ευέλικτων διαδικασιών με στόχο τη βελτιστοποίηση  των παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών.  
 • Αναβάθμιση εφαρμογών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης με στόχο την ασφάλεια των συναλλαγών.
 • Συνεργασία με ανεξάρτητους φορείς, όπως ο Συνήγορος του Πολίτη   (ΣτΠ) και ο Συνήγορος του Καταναλωτή (ΣτΚ).
 • Διεξαγωγή έρευνας με στόχο την παρακολούθηση των αντιλήψεων των πελατών ως προς την δημόσια εικόνα της Εταιρείας και την ικανοποίηση των πελατών ως προς τις παρεχόμενες υπηρεσίες.

 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ COVID Shield – TUV Austria

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ (COVID SHIELD)

 

ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ

 

Ακολουθήστε μας
Κατεβάστε την εφαρμογή μας