ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Η προστασία του περιβάλλοντος αποτελεί βασικό πυλώνα της ΕΚΕ και στο πλαίσιο αυτό η ΕΥΔΑΠ εντάσσει διαδικασίες και δράσεις στην επιχειρηματική της δράση με στόχο τη μείωση του περιβαλλοντικού της αποτυπώματος. Η στρατηγική της Εταιρείας όσον αφορά την προστασία του περιβάλλοντος υλοποιείται με ανάλογες πρακτικές σε συγκεκριμένους τομείς.

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - ΜΕΙΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗΣ

 • Εκμετάλλευση του παραγόμενου βιοαερίου στα Κέντρα Επεξεργασίας Λυμάτων για την παραγωγή ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας.
 • Εκμετάλλευση της υδραυλικής ενέργειας κατά μήκος των υδραγωγείων μεταφοράς νερού με μετατροπή της σε ηλεκτρική με μικρούς υδροηλεκτρικούς σταθμούς.
 • Επενδύσεις στις ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις της ΕΥΔΑΠ για αποδοτικότερη λειτουργία και συνεπώς μικρότερη κατανάλωση ενέργειας.

   ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

 • Βιολογικός καθαρισμός των λυμάτων και βοθρολυμάτων της λεκάνης απορροής της Πρωτεύουσας και σχεδιασμός για δημιουργία νέων κέντρων βιολογικού καθαρισμού.
 • Έλεγχος των απορρίψεων στο δίκτυο αποχέτευσης.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΟΡΟΥ

 • Εκσυγχρονισμός των δικτύων ύδρευσης για τη μείωση των διαρροών.
 • Πρόγραμμα  αντικατάστασης των υδρομετρητών.
 • Λειτουργία Κεντρικού Διαχειριστικού Συστήματος Υδατικών Πόρων.
 • Λειτουργία Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών & Διαχείρισης Δικτύων για την προληπτική συντήρησή τους και την αποτελεσματική αντιμετώπιση των βλαβών και των διαρροών.
 • Έρευνα και σχεδιασμός για επαναχρησιμοποίηση του επεξεργασμένου νερού από το Κέντρο Επεξεργασίας Λυμάτων στην Ψυττάλεια για άρδευση και άλλες δευτερεύουσες χρήσεις.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΧΑΡΤΙΟΥ - ΦΟΡΗΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΤΗΛΩΝ

 • Συστηματική προώθηση διαδικασιών ανακύκλωσης χαρτιού και μπαταριών εντός Εταιρείας και υιοθέτηση οικολογικών κριτηρίων στο σύστημα προμηθειών με στόχο να μεγιστοποιηθεί το περιβαλλοντικό όφελος.

ΑΝΑΠΤΥΞΗ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ

 • Εκπαιδευτικό πρόγραμμα της ΕΥΔΑΠ που απευθύνεται σε μαθητές όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης. Περίπου 20.000 μαθητές παρακολουθούν κάθε χρόνο το πρόγραμμα και λαμβάνουν δωρεάν ενημερωτικό υλικό.
 • Περιβαλλοντική ενότητα στην εταιρική ιστοσελίδα με πλούσιο φωτογραφικό υλικό και στόχο την ενημέρωση των πολιτών για τη σημασία και την προστασία του φυσικού πόρου.
 • Αποστολή ενημερωτικών εντύπων στους πελάτες μαζί με τους λογαριασμούς κατανάλωσης νερού με οδηγίες για την ορθολογική χρήση του νερού.
 • Δημιουργία παιδικής ταινίας βασισμένης στην τεχνολογία 3D μέσω της οποίας μεταδίδονται στα παιδιά μηνύματα για την ορθολογική χρήση του νερού, την προστασία των φυσικών πόρων και του περιβάλλοντος.
 • Δημιουργία ηλεκτρονικών παιχνιδιών που εξοικειώνουν με ευχάριστο τρόπο τα παιδιά με τις πρακτικές της σωστής χρήσης του νερού και της προστασίας του περιβάλλοντος.